W poprzedniej kadencji na narożniku ulicy Raszkowskiej i ulicy Wolności
ustawiono tzw. galerię miejską, na której cyklicznie pojawiają się kolejne prace
artystów.
Ostrowskie Centrum Kultury dba o ekspozycję prac w tym miejscu, o tyle władze Miasta nie dbają o wizerunek pozostałej części skweru.
Stan zieleni w tym miejscu, to w szczególności wybrakowany żywopłot, który odstrasza od samej galerii miejskiej.
Dlatego radny Jakub Paduch pyta, czy można uzupełnić zieleń w tym miejscu?

Radny Jakub Paduch Proszę o nowe nasadzenia bylin i krzewów, które w perspektywie wieloletniej poprawią wygląd tego miejsca. Być może miejscami zamiast też trawnika w różnym stanie, lepszym rozwiązaniem byłby rozchodnik