Czy spółka BM Slam, która jest właścicielem terenów przy ul. Kusocińskiego, na których znajduje się stara hala sportowa, złożyła ofertę z planami rozbudowy tego obiektu? – pytał na sesji radny Wojciech Matuszczak.
Matuszczak

Spotkanie związane z rozbudową hali widowiskowo – sportowej odbyło się w styczniu br. Podczas tego spotkania radni analizowali propozycję przedstawioną przez spółkę BM Slam dotyczącą wykupu obiektów przy ul. Kusocińskiego przez miasto. Prezesi BM Slam poinformowali wówczas, że spółka zleciła opracowanie projektu architektonicznego rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku hali.

– Poinformowano nas, że spółka do końca marca przedstawi projekt wraz z kosztorysem inwestycji – mówi radny Wojciech Matuszczak. – Czy taki projekt trafił już do urzędu?

Zastępca prezydenta Ziemowit Borowczak odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, że póki co taki projekt nie został jeszcze w urzędzie złożony. – Jeśli tylko otrzymamy taką dokumentację zaraz poinformujemy o tym radnych – zapewnił wiceprezydent.

2016-03-30 ok24.tv za naszrynek.pl