Budowa nowego Zakładu Karnego w Kaliszu nie jest planowana – brzmi odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację posła Józefa Rackiego w sprawie przyszłości więzienia. Co czeka kaliską placówkę nadal nie wiadomo, bo informacje z resortu zmieniają się bardzo szybko, a każda kolejna jest zaprzeczeniem poprzedniej.

Jeszcze kilka tygodni temu Jerzy Kazdroń, wiceminister sprawiedliwości mówił portalowi faktykaliskie.pl, że remontu zabytkowego budynku więzienia nie będzie, są za to plany budowy nowego obiektu. Zapewniał też, że żaden z pracowników nie straci etatu. – Informacji na temat inwestycji jest tak dużo i są one tak różne, że wystosowałem interpelację w tej sprawie z pytaniami dotyczącymi przyszłości placówki i jej pracowników – mówi Józef Racki. – Niestety odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości jest inna niż niedawne informacje, które do nas docierały.

Odpowiedź jest lakoniczna, jednak niepokojąca.  Z pisma wynika, że budowy nowego obiektu nie będzie. Problem może być również z utrzymaniem etatów. Ile osób może stracić pracę, tego resort nie zdradza. – W związku z ewentualnym podjęciem prac inwestycyjnych celowym jest zmniejszenie stanu osadzonych w jednostce oraz liczby pełniących w niej służbę funkcjonariuszy – informuje w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn i dodaje: – W planie do realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym ujęte zostało zadanie inwestycyjne – modernizacja jednostki. Budowa nowego Zakładu Karnego w Kaliszu nie jest planowana.

Na taką decyzję miały wpłynąć wnioski po przeprowadzeniu przez Służbę Więzienną kolejnej analizy związanej z inwestycją. Jak można przeczytać w odpowiedzi na interpelację, z nowej dokumentacji wynika, że wcześniej nie ujęto wszystkich koniecznych do wykonania robót, a koszt remontu może wzrosnąć „z powodu zakresu prac m. in. ingerujących w konstrukcję dachu, elewacji budynku, jak również konieczności przebudowy sieci cieplnej, wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z rozdzielnią główną jednostki. Ponadto wszelkie prace przy obiekcie, zgodnie z wydanymi w sprawie pozwoleniami, mogą odbywać się pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co niesie za sobą ryzyko dalszego zwiększenia kosztów inwestycji”.

Zadanie, mimo że wpisane w plan inwestycyjny, kolejny raz jest analizowane pod względem prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym oraz społecznym. – Odpowiedź nie daje obrazu przyszłości Zakładu Karnego w Kaliszu, dlatego kolejnym moim krokiem będzie spotkanie z nowym ministrem – mówi Józef Racki. – Pracownicy powinni wiedzieć konkretnie, kiedy zacznie się remont, jeśli jest ujęty w wydatkach resortu. Konieczne będzie też kolejne spotkanie z dyrekcją placówki i być może wspólne opracowanie  działania.

Kaliski Zakład Karny, żeby spełnić standardy Europejskich Reguł Więziennych, musi mieć cele, w których na jednego skazanego przypada nie mniej niż 3 m 2 (docelowo 4 m 2) powierzchni, a pomieszczenia mieszkalne muszą odpowiadać warunkom zdrowotnym, higienicznym oraz klimatycznym.

2015-05-25 ok24.tv za faktykaliskie.pl