Centra Obsługi Klienta – popularne COKi – były tematem przewodnim dyskusji w kampanii samorządowej. Od lat działają w ramach spółki Holdikom, która na tę działalność ma specjalne bankowe zezwolenie. O COK-ach mówiło się głównie przy temacie likwidacji spółki Holdikom, który to temat do zrealizowania wyznaczyła sobie obecna prezydent Beata Klimek. COKi działają dziś przy ul. Partyzanckiej i Szkolnej. Jeden punkt działał także na targowisku przy Witosa. Centra Obsługi Klienta zatrudniają kilkanaście osób, służą mieszkańcom, ale – z drugiej strony – spółka Holdikom dopłacała i nadal dopłaca to tej usługi.

 

0e86c0ec-82c2-4e70-9111-6350bd6104a1_8520Prognozowany wynik finansowy działalności COK-ów za 2015 rok, określony jako nadwyżka kosztów nad przychodami na poziomie około 550 tys. zł, został oszacowany na podstawie wyniku za okres I półrocza 2015 roku, wg założenia, że oba okresy tj. I i II półrocze 2015 roku wygenerują zbliżone wartości przychodów i kosztów, stanowiących bazę do prognozy wyniku finansowego działalności COK.

Dane dot. działalności COK-ów za I półrocze 2015 roku:

– wartość przychodów:              189.948,52 zł

– wartość kosztów:                    459.738,65 zł

– wynik działalności:                – 269.790,13 zł

Informacja dodatkowa – ilość przeprowadzonych w I półroczu 2015 r. operacji: 165.881.

Prezydent Beata Klimek na Sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2015r. potwierdziła, że Centra Obsługi Klienta przynoszą straty. – Nie ma na dziś planów likwidacji COK-ów, jednak będą one podlegały innej spółce, która będzie musiała do nich – mówiąc kolokwialnie – dokładać – mówiła w sierpniu Prezydent Beata Klimek.

Prezydent Klimek dodała, że COK-i będą podlegały PWiK Wodkan SA. Jednak w pisemnej odpowiedzi na interpelację radnego Wojciecha Matuszczaka pojawiło się inne wskazanie docelowego miejsca działań COKów. – Prowadzone są działania polegające na przeniesieniu usługi prowadzonej przez COK do innego podmiotu i nie podjęto ostatecznych decyzji w tej sprawie – czytamy w odpowiedzi Prezydent Klimek do radnego.

Niewykluczone, że Centra Obsługi Klienta zostaną „podpięte” pod inną, dobrze radzącą sobie finansowo spółkę, bo tylko taka jest w stanie udźwignąć dodatkowy koszt. To albo Ostrowski Zakład Ciepłowniczy albo ZOiGO MZO SA. Póki co decyzji nie ma. Nie ma też mowy o likwidowaniu spółki Holdikom. We wrześniu 2015r. Urząd Miejski zapłacił spółce 4AUDYT sp. z o.o. 49 tysięcy 200 złotych za „Wykonanie usługi eksperckiej w zakresie sporządzenia wielowariantowej analizy reorganizacji spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”. Pieniądze na ten cel zostały przeniesione z działu rezerwy ogólne i celowe, § 4810 do dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii). Na razie nie wiadomo kiedy przedstawiony będzie projekt reorganizacji spółki i jak będzie wyglądał.

2015-10-15 ok24.tv fot. holdikom.com