Od 10 października na terenie całej Polski powrócił obowiązek zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej. Wbrew popularnej opinii, z obowiązku nie jesteśmy zwolnieni wewnątrz bloku albo zamkniętego osiedla. Nieprzestrzeganie obostrzeń może się wiązać z karą pieniężną.
Czy maseczki trzeba nosić również w bloku?
O obowiązku zasłania ust i nosa w takich miejscach mówi par. 27 pkt. 2 lit. b rozporządzenia. Portal rp.pl przypomina, że poprzez części wspólne nieruchomości należy rozumieć korytarze, klatki schodowe, windy, ale również garaże podziemne i piwnice.

Dla spełnienia obowiązku zasłania ust oraz nosa nie ma znaczenia status prawny danej nieruchomości. Twarz należy zasłaniać na korytarzu w bloku, należącym do spółdzielni, jak i wspólnoty mieszkaniowej. Obowiązek noszenia maseczki ustaje w momencie przekroczenia przez próg własnego mieszkania.
więcej na rp,pl