Ulica Topolowa – z nieutwardzonej drogi przekształciła się w 2008 roku w 2-kilometrowy asfaltowy odcinek łączący ulicę Gorzycką z ulicą Krotoszyńską. Inwestycja była wówczas możliwa dzięki dofinansowaniu z programu tzw. „schetynówek”. Problem jednak w  tym, że tędy dojeżdżają uczniowie do Gimnazjum nr 4, a przy jezdni nie było ani chodnika ani ciągu pieszo-rowerowego.

Radni PO na sesji budżetowej w grudniu 2014 roku dołożyli do projektu budżetu miasta kilka własnych poprawek – wśród nich znalazła się budowa chodnika wzdłuż ulicy Topolowej. Zapisano w  budżecie na ten cel 400 tysięcy złotych. Teraz Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił przetarg na zadanie pod nazwą:
Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim – ciąg pieszo – rowerowy.

Jak zapisano w specyfikacji przetargu nawierzchnia ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Nowy ciąg pieszo-rowerowy ma być gotowy do połowy września 2015r.

Tymczasem powiat ostrowski przygotowuje się do przebudowy ulicy Wiklinowej – łączy ona ulicę Krotoszyńską i ul. Radłowską w Ostrowie Wielkopolskim. Niewykluczone, że na ten projekt uda się pozyskać środki z programu tzw. „schetynówek”.

ostrow_wielkopolski,topolowa

2015-05-12 ok24.tv