Pracownicy Urzędu Miejskiego wysłali komunikat, w którym informują o dalszych planach dotyczących likwidacji Holdikomu. Z przesłanego pisma wywnioskować można, iż w miejsce Holdikomu pojawi się… nowa spółka, która zarządzać będzie mieniem komunalnym.  To swoista likwidacja zastępcza – jak kredyt konsolidacyjny. jeden podmiot zastępuje drugi.

zit_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto treść przesłanego pisma:
Na mocy uprawień właściciela spółki Holdikom SA prezydent Beata Klimek na dzień 31 grudnia 2015 r. wyznaczyła termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Do udziału w nim zaproszono członków Rady Nadzorczej celem przedstawienia wprowadzanych zmian.
W związku z tym, że spółka HOLDIKOM SA wykazywała niską efektywność działania, a koszty jej funkcjonowania w minionych latach wynosiły nawet 5 mln zł, co stanowiło jeden z najdroższych nadzorów właścicielskich w Polsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o powołaniu w miejsce Holdikomu nowej spółki Centrum Rozwoju Komunalnego SA.

Za likwidacją Holdikomu przemawiały też inne argumenty, m.in. brak prawidłowego nadzoru właścicielskiego i transparentności spółek, polityka maksymalizacji zysków spółek komunalnych, co przekładało się na wysokie ceny za usługi komunalne oraz „przejadanie” dywidend ze spółek-córek na bieżącą działalność. W wyniku prowadzonych negatywnych działań Holdikom stracił zdolność kredytową i możliwość pozyskiwania dużych środków finansowych na inwestycje.

W statucie nowej spółki – Centrum Rozwoju Komunalnego SA – znalazły się wyraźnie określone cele działalności, co w założeniu ma zlikwidować dotychczasową patologiczną działalność HOLDIKOM i wprowadzić nowe zadania dla spółki.

Nowa spółka będzie odpowiedzialna za utrzymanie optymalnych cen za usługi komunalne. Koszty nadzoru właścicielskiego mają zostać znacząco zmniejszone. Docelowo spółka ma stać się samowystarczalna finansowo, a pobierane od spółek córek dywidendy będą przeznaczane na inwestycje komunalne. Centrum Rozwoju Komunalnego SA będzie kreowało i nadzorowało rozwój i inwestycje w całej gospodarce komunalnej. Ma to być centrum dla projektów innowacyjnych i synergii różnych dziedzin gospodarki komunalnej np. wdrożenie autobusu elektrycznego zasilanego energią produkowaną przez OZC. W celu ograniczenia kosztów we wszystkich spółkach komunalnych spółka ma nadzorować m.in. wspólne zakupy produktów i usług dla całej grupy kapitałowej.

Nowa spółka Centrum Rozwoju Komunalnego SA zacznie funkcjonować z momentem zarejestrowania statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji zostanie powołany przez Radę Nadzorczą zarząd nowej spółki.

2015-12-31 ok24.tv za infostrow.pl