Hostel z opieką wytchnieniową, Ostrowskie Centrum Rehabilitacji i stworzenie kompleksowego systemu likwidacji barier architektonicznych – zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Damian Grzeszczyk, kandydat na prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wspierali go radni zajmujący się na co dzień tematyką osób niepełnosprawnych, opiekunowie niepełnosprawnych, jak i osoby, które same na co dzień muszą borykać się z tymi problemami.

Zdaniem Damiana Grzeszczyka, aby wesprzeć funkcjonowanie grupy mieszkańców z niepełnosprawnością, należy przede wszystkim przyjąć strategię działań opartych na rozwiązaniach długofalowych, a nie realizowanych „przy okazji”. Dlatego niezbędne jest skoordynowanie działań realizowanych przez samorządy dwóch szczebli: miasta (część działań wykonuje MOPS), starostwa (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), a także wolonatriuszy i organizacji pozarządowych.

– Temat, którego nikt dotąd nie podjął w Ostrowie Wielkopolskim, to tzw. opieka wytchnieniowa. W tym systemie opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej będzie mógł na kilka godzin lub dni umieścić podopiecznego po 18. roku życia z niepełnosprawnością w hotelu, w ośrodku, w którym dorosły będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę od zdrowotnej, terapeutycznej po aktywizującą i egzystencjalną (wyżywienie, kontakt interpersonalny, itd.) – mówi kandydat na Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Damian Grzeszczyk.

Jego zdaniem, brakuje miejsc na zasadzie hotelu, hotelu, w którym rodzice dorosłych, niepełnosprawnych dzieci, mogliby je na 1 lub więcej dni zostawić pod fachową opieką, w sytuacji, gdy muszą jechać na drugi koniec Polski albo iść na badania czy do szpitala.

– Bagatelizuje się problem tych rodzin, do czasu aż nie zobaczy się na własne oczy matki, która przez 16 lat nie przespała ani jednej nocy. Dopiero, gdy porozmawia się z matką, która nie ma kiedy i jak przeprowadzić solidnych badań lekarskich, nie ma kiedy zadbać o swoje zdrowie, bo nie ma z kim zostawić dziecka, czasem dorosłego dziecka, zaczyna się rozumieć ogrom problemów. Ci opiekunowie zasługują na wszelkie, możliwe wsparcie – dodaje radna Magdalena Kajewska, na co dzień zajmująca się osobami niepełnosprawnymi.

A to – jak dodaje kandydat na Prezydenta Damian Grzeszczyk – wierzchołek góry.

– Nie wszystko leży w kompetencji samorządu, jednak uważam, że najwyższy czas, by problemy rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi zacząć rozwiązywać. A nie ograniczać się tylko do wyświechtanego już zwrotu likwidacji barier architektonicznych – dodaje Grzeszczyk.

Damian Grzeszczyk zapowiedział utworzenie Ostrowskiego Centrum Rehabilitacji, w którym prowadzona byłaby kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych i starszych poza placówkami służby zdrowia. Dodatkowym atutem Centrum miałoby być jego działanie integracyjne i rewalidacja dorosłych osób niepełnosprawnych terapią zajęciową.

– Taki obiekt jest potrzebny i to z kilku względów. Dla rozrywki, dla spędzania wolnego czasu całymi rodzinami przez cały rok, a nie tylko wtedy, gdy dopisze pogoda, w końcu jest potrzebny dla zdrowia i zdrowych kręgosłupów naszych dzieci. Taki obiekt byłby jednak doskonałym miejscem do prowadzenia rehabilitacji osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Wykorzystując ten aspekt działalności obiektu, można by pozyskać częściowe dofinansowanie na jego budowę – podkreśla Damian Grzeszczyk.

Sporo miejsca poświęcono na likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych. Kandydat zapowiedział intensyfikację działań w tym kierunku, wskazując, że w ostatnich latach pojawiły się nowe utrudnienia, szczególnie w obrębie przejść dla pieszych na remontowanych i przebudowywanych ulicach i rondach.

Dla usprawnienia poruszania się po mieście osób na wózkach Damian Grzeszczyk zapowiedział zwiększenie liczby linii autobusowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie miałby również pomóc zakup przez miasto „Taxi – busa” przystosowanego do indywidualnego przewozu niepełnosprawnego na terenie miasta i poza nim. Kosztyi użytkowania częściowo miałoby pokrywać miasto.

Damian Grzeszczyk zapowiedział także budowę mieszkań chronionych dla osób wymagających wsparcia funkcjonalnego z udziałem asystentów osobistych. Ciekawym pomysłem jest też zaproponowane „mieszkanie treningowe”. Zdaniem radnej Magdy Kajewskiej, chodzi o to, żeby osoba niepełnosprawna przygotowująca się do samodzielności mogła spróbować, nauczyć się tej samodzielności w warunkach domowych, w których przyszłoby jej żyć.

Obecny na konferencji Piotr Pierzchała, poruszający się na co dzień na wózku inwalidzkim, zwrócił uwagę na największe problemy osób w jego sytuacji.

– Dużo już zrobiono, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Największe problemy mam z wejściami do sklepów, które bardzo często nie są dostosowane do wózków. Dobrym pomysłem wydaje się zobowiązanie właściciela, aby podczas planowanego remontu obowiązkowo musiał dostosować swój sklep do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – zaproponował Piotr Pierzchała.

– W Ostrowie Wielkopolskim potrzebujemy przede wszystkim rozwiązań systemowych dla niepełnosprawnych. Potrzebujemy na to stałych kwot w budżecie, które będą odnawiane proporcjonalnie – uważa radna Milena Kowalska.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 10% mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego – czyli około 7 tysięcy osób – jest dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. (jw)