Jednolity system, szybsze działanie, poprawa pracy. To działania, które obejmą Centrum Powiadamia Ratunkowego i są odpowiedzią wojewody na skargi zgłaszane przez ratowników medycznych po centralizacji CPR-u. Ujednolicony program sprawi, że między innymi skończą się problemy z działaniem karetek na styku województw czy powiatów, bo karetka widoczna będzie cały czas w systemie.
„Najbardziej dotkliwy był do tej pory brak elektronicznej karty pacjenta, która wreszcie jest wprowadzana kolejno w rejonach operacyjnych” – powiedział Radiu Centrum Wojciech Kornaszewski, ratownik z ostrowskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
„To jest karta prowadzona przez ratowników na tabletach, drukowana w karetce. Zlecenie wyjazdu z CPR przesyłane jest bezpośrednio na tablet, łącznie z wyświetleniem mapy z nawigacją. I monitoruje przejazd karetki; pobyt u pacjenta”.
System wspierania dla dyspozytorni medycznych jest dziś wdrażany w całej Polsce i będzie jednolity dla całego kraju. Jeśli zniszczeniu ulegnie dyspozytornia na przykład w Poznaniu, to jej funkcję przejmie placówka w Gdańsku.

2015-07-17 ok24.tv za rc.fm