Podpułkownik Krzysztof Jędrzejak, dotychczasowy z-ca płk Danuty Kalaman, został nowym komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powierzył pełnienie obowiązków z-ców komendanta ppłk. Mirosławowi Kuświkowi i kpt. Marcinowi Strzelcowi.

kom2

 

 

 

 

 

 

 

21 kwietnia 2016r. podczas uroczystej odprawy służbowej z udziałem kierownictwa i kadry ośrodka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, dotychczasowego zastępcę komendanta, ppłk. Krzysztofa Jędrzejaka.


Krzysztof Jędrzejak jest absolwentem socjologii na UAM w Poznaniu. Wstąpił do Służby Więziennej 18 sierpnia 1987 roku. Służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym w Kaliszu na stanowisku młodszego wychowawcy. Następnie pełnił służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, na stanowisku wykładowcy cyklu szkolenia penitencjarnego, a od 1995 roku był kierownikiem zakładu szkolenia ochronnego.

15 września 2001 roku został powołany na stanowisko z-cy komendanta COSSW w Kaliszu. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu oraz studia w zakresie psychologii w zarządzaniu w UAMw Poznaniu, Helsińską Szkołę Praw Człowieka, a także Studium Komunikacji Społecznej w organizacji i zarządzaniu, Central Connecticut State University New Britain w Politechnice Wrocławskiej.

W 2015 roku ukończył studia doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii. Rozprawa doktorska na temat „Funkcjonariusze Służby Więziennej. Studium socjologiczne” w przygotowaniu. Jest współautorem programów edukacyjnych wykorzystywanych w szkoleniu zawodowym i specjalistycznym oraz doskonaleniu funkcjonariuszy SW, a także autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, związanych z problematyką wykonania kary pozbawienia wolności, organizacji zarządzania więziennictwem, roli Służby Więziennej w systemie obronności państwa, grup dyspozycyjnych. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

2016-04-22 ok24.tv za: mjr Joanna Kempa Fot. COSSW w Kaliszu