Roman Wiertelak zwolniony dyscyplinarnie z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Potwierdził to Radiu Centrum Prezes Zarządu, Andrzej Anczykowski. Roman Wiertelak, który przez 24 lata pełnił funkcję prezesa zakładu, został ze stanowiska odwołany w lipcu tego roku przez wiceprezydenta Piotra Kościelnego. W ramach ochrony przedemerytalnej piastował z firmie stanowisko doradcy. Był też szefem zespołu zajmującego się opracowywaniem wniosku taryfowego na 2016 rok.

dyscyplinarnei_zwolniony_wiertelak

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdopodobną przyczyną zwolnienia ma być właśnie pominięcie w przygotowywanej taryfie pozytywnych okoliczności zaistniałych w spółce Wodno-Ściekowej „Prosna”, której Wiertelak jest prezesem zarządu. Ma chodzić o umorzenie kredytu oraz osiągnięcie dobrego wyniku finansowego, które powinny skutkować obniżeniem stawek opłat za odprowadzane ścieki. Miało to budzić zastrzeżenia, jako działanie wbrew interesowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Niewykluczone, że sprawa będzie miała ciąg dalszy w sądzie pracy.

2015-11-12 ok24.tv za rc.fm