Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim umorzył wobec niewykrycia sprawcy postępowanie w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło pomiędzy 23 a 24 października 2016 r. w jednej z miejscowości pod Pleszewem. Ciało zmarłego 57-latka było okaleczone (pozbawione genitaliów), co było przyczyną śmierci mężczyzny.

 Postępowanie nadzorowane pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową, czynność śledcze  powierzono funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przeprowadzono szczegółowe przesłuchania kilkudziesięciu świadków, zabezpieczono szereg śladów poddanych opiniowaniu przez biegłych szeregu specjalności. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy poddany został również opiniowaniu przez policyjnych profilerów, których zadaniem było stworzenie profilu osobowościowego sprawcy w/w czynu.

            Pomimo przeprowadzenia szeregu czynności procesowych i pozaprocesowych, analiz i badań zabezpieczonych śladów nie uzyskano materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów konkretnym osobom. Z w/w przyczyn formalnych wobec wyczerpania możliwości procesowych wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie.

            Jednocześnie podkreślić należy, że sprawa, pomimo formalnego umorzenia postępowania w trybie procesowym pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania i w przypadku uzyskania w przyszłości nowych materiałów dowodowych, ujawnienia nowych okoliczności związanych z popełnieniem tego przestępstwa lub w przypadku ustalenia sprawców przestępstwa zostanie niezwłocznie podjęta.

2017-12-14 ok24.tv