Budowa trzech przedszkoli, Aquaparku, zespołu boisk za parowozownią to plany w projekcie budżetu Ostrowa przedstawione radnym na przełomie listopada i grudnia. W ostatnim dniu roboczym przed Sesją, późnym popołudniem do radnych trafiły poprawki. Wynika z nich zmniejszenie do symbolicznych wysokości środków na te przedszkola. Jest za to potężne zwiększenie planowanego kredytu z 16 mln na 20 mln złotych. Wśród oklasków dla prezydent Klimek radni przyjęli budżet.
Wynik głosowania 13 za 10 przeciw może dziwić, gdyż stabilna większość prezydenckiej koalicji to 12 radnych. Szybko okazało się, że ów trzynasty pechowy głos to radny Kornaszewski. Jak sam oświadczył głosował za przez pomyłkę.
– Byłem zmęczony, zagapiłem się, przepraszam wyborców – mówił po sesji radny.
Głosowania przebiegały według ustalonego planu, poprawki opozycji przepadały, te koalicyjny były przyjmowane zaś radny Śliwiński tradycyjnie już składał wnioski o zamknięcie dyskusji. Budżet, w którym zaszyto rekordowy 16 milionowy kredyt został przyjęty wraz z poprawkami. Tempo zgłaszania tych ostatnich było tak duże, że nie trafiły one do prezydenckiej prezentacji. Beata Klimek pokazywała radnym slajdy z danymi finansowymi sprzed obcinających wydatki działaniami.

Zły budżet Ostrowa Wielkopolskiego na ciężkie czasy

Na ostatniej w 2019 roku Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego przyjęto 💰budżet naszego miasta na 2020 rok. Jaki to budżet❓ Naszym zdaniem to budżet, po którym z jednej strony widać ciężkie czasy📉 dla samorządu, a z drugiej, prezydent Beata Klimek nie powstrzymała się od podejść do megalomańskich inwestycji❗️ Trudno w tym budżecie znaleźć kierunek↗️ rozwoju naszego miasta, trudno w nikłym budżecie inwestycyjnym znaleźć takie propozycje, które realnie wpłyną na poprawę jakości życia ostrowian. No i do tego kredyt nie na 10, nie 16, a 20 milionów złotych❗️ Więcej o zdaniu, jakie ma #KoalicjaObywatelska na temat finansów Ostrowa Wielkopolskiego w Nowym Roku 2020, usłyszycie w wystąpieniu przewodniczącego Andrzej Kornaszewski 👇-Źródło nagrania: wlkp24.info / Telewizja Proart

Opublikowany przez Twoi radni Ostrowa Wielkopolskiego Wtorek, 31 grudnia 2019

Trudną sytuację, konieczność cięcia wydatków oraz podwyżek opłat i podatków radni koalicji tłumaczyli sytuacją ogólnopolską, za wszystko co złe miał odpowiadać rząd PiS, szkoda zatem że radni tej partii nie spróbowali choć symbolicznej polemiki z taką argumentacją.
Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej budżet 2020 jest defensywny i po prostu słaby.

Andrzej Kornaszewski: Byliśmy kiedyś jednym wielkim placem budowy, z którego każdy mieszkaniec coś miał, dzisiaj mamy kilka drogich projektów dla wąskiego grona odbiorców, a ich koszt to tylko wierzchołek góry lodowej problemów. Powie Pani za chwilę, że przecież coś za coś. Że przecież dzięki Pani mamy wreszcie budowę oczekiwanej hali, że tylko Pani w historii miasta zrobiła coś w tym kierunku. A przecież tyle pozyskuje się środków zewnętrznych. Znamy te Pani słowa od lat. Ale te najbardziej obciążające budżet inwestycje prowadzimy za nasze pieniądze, bez grosza dotacji i pomysłu, jak te obiekty powinny funkcjonować, żeby w kolejnych latach dalej nie drenowały miejskiej kasy. Dziś utrzymanie wybudowanych w ostatnich latach obiektów już kosztuje ponad milion złotych rocznie.

Radni koalicyjni wzywali do porozumienia ponad podziałami. Szef Przyjaznego Miasta radny Śliwiński najpierw wezwał do porozumienia, potem zaś składał wnioski o zakończenie dyskusji i dyrygował maszynką odrzucającą seryjnie pozakoalicyjne propozycje. Padł na przykład projekt wyremontowania dziurawej i niebezpiecznej ulicy Gimnazjalnej odrzucony maszynkową większością 12 głosów.
Takie głosowania uzasadnił radny Radosław Torzyński, jego zdaniem wynik wyborczy prezydent Klimek jest dla nich dostatecznym uzasadnieniem.
20 milionów kredytu oznacza, że zadłużenie miasta zbliża się do 100 milionów złotych.