Sesja budżetowa Rady Powiatu odbyła się 29 grudnia 2016 roku. Starosta Ostrowski wskazał na strategiczne cele w polityce budżetowej. Są to: spadek zadłużenia, konieczność wygenerowania nadwyżki, comiesięczny monitoring dochodów oraz przygotowania do absorpcji środków zewnętrznych.
201512291419342b

Wydatki ogółem w nowym budżecie wyniosą 130.869.035 z. Jak podkreślał Starosta równomiernie rozkładać się będą środki przeznaczane na inwestycje zdrowotne i drogowe. Największym zadaniem drogowym wartym ponad 2 mln zł będzie dokończenie budowy drogi Śliwniki-Psary, a inwestycja ma dużą szansę otrzymania dofinansowania z programu rozbudowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek’’.

Najważniejsze zadania to budowa nowego skrzydła szpitala, powstanie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego oraz budowa drogi Śliwniki-Psary. – To budżet zrównoważony, przygotowany wspólnie ze wszystkim radnymi”- powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski. – Dowodem na to, że jest to kontynuacja budżetów lat poprzednich niech będzie fakt, że po raz kolejny nie sięgamy po kredyty, nie zaciągamy pożyczek. Robimy to świadomie chcąc spłacić jak najwięcej z zaciągniętych przez naszych poprzedników. Chcemy też przygotować budżet na lata 2017-2018 kiedy będzie można sięgnąć po nowe środki unijne.

Dla przykładu w ubiegłym roku na etapie planowania środki na inwestycje drogowe ustalono na poziomie 2,4 mln. Podczas gdy na koniec roku wartość zadań drogowych wyniosła ok. 8,8 mln zł.

2015-12-29 ok24.tv za rc.fm