Powiat Ostrowski z nowym budżetem na 2018 rok. Najważniejsze i najdroższe przyszłoroczne przedsięwzięcia to: budowa Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szpitalnego Oddziału Chirurgii Dziecięcej – Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń. Zaplanowane są też duże inwestycje drogowe.

01_powiat_budzet_5

Nowy budżet został przyjęty na wczorajszej sesji powiatu ostrowskiego. Dochody to ponad  164 mln zł, wydatki ogółem – ponad 172 mln zł, w tym wydatki majątkowe – ponad 34 mln zł. Najważniejsze przyszłoroczne przedsięwzięcia, realizowane przez Powiat Ostrowski to: budowa Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szpitalny Oddział Chirurgii Dziecięcej – Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń. – Te dwie inwestycje nie tylko spełnią oczekiwania mieszkańców, ale są też miastotwórcze – podkreślał podczas sesji starosta Paweł Rajski.

Drogi pochłoną ponad 19 mln zł. W kwocie tej zaplanowano inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie. Największe przedsięwzięcia drogowe to: budowa ścieżki rowerowej do Michałkowa, remont ul. Wysockiej w Ostrowie, remont i przebudowa dróg Kaczory – Baby i Strzegowa – Gostyczyna.

Warto dodać, że powiatowe inwestycje zostaną w części  pokryte pieniędzmi pozyskanymi z zewnątrz – to kwota blisko 50 mln zł.

Powiatowi radni na wczorajszej sesji byli jednomyślni i budżet został przyjęty bez większych zastrzeżeń. – Cieszę się, że w roku wyborczym budżet przeszedł jednogłośnie. Jego jasną strona jest to, że udało się wyasygnować kwotę 34 mln zł na inwestycje między innymi w oświatę, służbę zdrowia, drogi. Nas interesują konkretne, duże projekty jak CKP czy szpitalny  oddział chirurgii – komentował starosta Rajski.

2017-12-29 ok24.tv za gazetaostrowska.pl
SZERZEJ O NOWYM POWIATOWYM BUDŻECIE W ŚRODOWYM WYDANIU „GAZETY OSTROWSKIEJ”