15 marca 2015r. zakończył się okres zimowy dla wykonawcy budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin.
Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt, ponadto rozpoczęto przebudowę linii energetycznej 400 kV Rogowiec-Trębaczew w km drogi S11 404+000.

Trwają prace związane z usuwaniem humusu w miejscach dróg serwisowych, karczowaniem drzew i wywożeniem karpin. Rozpoczęto wykonywanie tymczasowych płotków herpetologicznych dla małych zwierząt.Realizowane są prace związane z budową wytwórni mas bitumicznych, w ubiegłym tygodniu zostały zabetonowane fundamenty. Na drodze DK25 i drogach serwisowych prowadzone są prace archeologiczne. W dalszym ciągu trwa usuwanie i wywożenie humusu, ponadto trwają prace projektowe związane z optymalizacją inwestycji.

W 18 tygodniu nadal trwa ustawianie tymczasowych płotków herpetologicznych, obecnie ustawione jest około 2 km ogrodzeń. Zakończono wywożenie karpin z pasa drogi S11. W dalszym ciągu trwa usuwanie humusu z dróg serwisowych, a także wywożenie humusu i wyciętych drzew

Umowa na budowę II etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego została podpisana 10 października 2014r. Wykonawcą budowy jest firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. cena budowy wynikająca z przetargu to 284 mln zł brutto.

Co wchodzi w zakres prac?

– drogi ekspresowej: 2 jezdnie na długości około 12,8 km,
– jednego węzła drogowego ,
– 15 obiektów inżynierskich,
– sieć dróg poprzecznych i dojazdowych,
– urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
– urządzeń oświetlenia drogowego,
– zabezpieczeń akustycznych,
– ogrodzenia obwodnicy,
– nasadzenia zieleni przydrożnej.
2015-04-26 ok24.tv