Prawdopodobnie do 18 czerwca br. władze miasta podpiszą umowę z nowym wykonawcą na dokończenie budowy zaległego budynku TBS. Zakładamy, że z końcem września mieszkańcy będą mogli przystąpić do przystosowywania mieszkań do określonych przez siebie warunków – powiedział Janusz Krygier, członek zarządu KTBS, pełniący nadzór nad inwestycją. 3 czerwca upłynie termin składania ofert przetargowych na dokończenie budowy zaległego budynku TBS. Wtedy zostaną otwarte koperty ze zgłoszeniami wykonawców, którzy będą chcieli dokończyć inwestycję.

Kilkadziesiąt rodzin czeka na mieszkania w bloku przy ulicy Hanki Sawickiej 51. Budynek miał być gotowy do użytku w kwietniu 2014 roku. Termin był kilka razy przedłużany, a wykonawca – firma Murbet i tak nie wywiązał się z umowy. Na początku stycznia br. sąd ogłosił upadek Murbetu. Wtedy na teren budowy wkroczył syndyk masy upadłościowej.

Własze miasta skierowały sprawę do prokuratury. Syndyk podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Zerwanie umowy pozwoliło miastu na zinwentaryzowanie prac i ogłoszenie nowego przetargu, co nastąpiło 18 maja.

Odstąpienie od umowy pani syndyk było punktem startowym. Liczyliśmy, że nastąpi to znacznie wcześniej, niestety zawiłości związane z pracami poprzedniego wykonawcy spowodowały, że odstąpienie nastąpiło dopiero w maju – wyjaśnia Janusz Krygier. Jak się okazuje, od strony prawnej sprawa była o tyle skomplikowana, że firma Murbet przenosiła siedzibę z Kalisza do Poznania. Zawiłość jest na tyle istotna, że nawet sąd ustanowił dla tej sprawy dwóch komisarzy – podkreślił Krygier.

Dokończenie zadania zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy to dokończenie samych mieszkań, z kolei w etapie drugim zaplanowano założenie oświetlenia dla terenu, gdzie znajdują się bloki oraz parkingów i dróg go obsługujących. Podział prac na etapy wynika z kwestii finansowych i usprawnienia koordynacji prac, żeby wykonawca. który przystąpi do przetargu mógł się skupić na kwestiach budowlanych i nie musiał szukać podwykonawców do spraw drogowych – tłumaczy Krygier.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac drogowych nastąpi po zakończeniu postępowania związanego z dokończeniem budowy obiektu. Władze miasta zakładają, że nie będzie przeszkód, aby dotrzymać wrześniowego terminu, by zakończyć budowę bloków TBS.

To nie pierwsza nieudana budowa Murbetu w Kaliszu. W roku 2013 miasto wypowiedziało umowę temu samemu wykonawcy w trakcie budowy Szkoły Podstawowej nr 13. Dzisiaj prace są kontynuowane, ale władze miasta twierdzą, że gdyby wtedy nie wystąpiły problemy to placówka byłaby już użytkowana.

2015-05-29 ok24.tv za calisia.pl