I faza projektu budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim zakończona. Projektowanie inwestycji – zgodnie z harmonogramem projektu – zostało zakończone w zakładanym terminie. Na mocy uprawomocnionego pierwszego pozwolenia na budowę dnia 22 maja 2015 r. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Inżynier kontraktu oficjalnie przekazali firmie BUDIMEX S.A. teren budowy.

W kolejnym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze do budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie budowy sieci zewnętrznych, makroniwelacji, zbiorników na odcieki i przeciw pożarowego oraz dróg i placów wraz z infrastrukturą. Generalny wykonawca posadowi również swoje zaplecza.
11049469_10206785474345322_2365851535877317210_n  11049469_10206785474425324_7262581316895406605_n

Droga od założenia spółki do podpisania umowy na wykonanie projektu i prac budowlanych była bardzo trudna. Spółka założona została w 2011 roku, a w sierpniu 2012 roku rozpoczęto starania o środki zewnętrzne. Proces aplikacyjny trwał aż 1,5 roku.

Ministerstwo Środowiska bardzo długo procedowało ten projekt, mieliśmy mnóstwo uwag ze strony ekspertów zewnętrznych ministerstwa – musieliśmy aż dwa razy zmieniać Program funkcjonalno-użytkowy i realizować wszystkie, nieraz wykluczające się opinie – podkreślała wówczas Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska, wiceprezes Zarządu RZZO.

W kwietniu 2014 roku podpisano z Ministerstwem Środowiska  umowę o dofinansowanie. Spółka otrzymała także promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 20 milionów złotych w zakresie preferencyjnej pożyczki. Montaż finansowy domknęły dwa postępowania przetargowe na kredyty komercyjne.

W maju 2014 roku ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu, który po wyłonieniu musiał zaakceptować dokumentację przetargową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy.

We wrześniu 2014 roku ogłoszony został przetarg na wykonawcę projektu i robót budowlanych. Ze względu na odwołania jego rozstrzygnięcie przeciągnęło się przez co wykonawcę wyłoniono dopiero 9 lutego 2015 roku. Poniedziałkowe podpisanie umowy rozpoczęło procedurę realizacyjną.

Inwestycja zrealizowana zostanie ostatecznie za kwotę 36.066.871,80 zł brutto (początkowo inwestycję szacowano na  46 milionów złotych, po przetargu okazało się, że kwota realizacji będzie niższa).

201505023 ok24.tv fot FB