Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, przyjęta została uchwała o 75% bonifikacie opłaty dla mieszkańców, którzy zdecydują się na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność miasta. Swój projekt uchwały zgłosili również radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy proponowali, aby bonifikata wynosiła 95%. 

Zgodnie z przyjętą w poniedziałek uchwałą mieszkańcy, którzy zdecydują się uiścić taką opłatę jednorazowo w roku przekształcenia, mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 75%. W drugim i trzecim roku uzyskanie bonifikaty będzie nadal możliwe, ale będzie ona wynosić już odpowiednio 65% i 55%.

 

Na lutowym posiedzeniu komisji klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił projekt uchwały, który mówił o 95% bonifikacie. W kolejnych latach miała ona wynosić – 60%, 50%, 40%, 30% i w roku szóstym 20%. Uzyskał on poparcie pozostałych członków. Jak mówi radny PiS-u Dawid Korzeniewski, obecni byli wówczas także prezydent Beata Klimek oraz wiceprezydent Mikołaj Kostka. Nie zgłosili żadnych uwag, ale na sesji została zaproponowana alternatywna uchwała, która proponowała 75-proc. bonifikatę.W propozycji Beaty Klimek czytamy, że zniżka w pierwszym roku wynosi 75 proc., w drugim – 65, a w trzecim – 55.

Podczas sesji odbyło się głosowanie nad złożonymi dwoma projektami, gdzie na projekt zgłoszony przez prezydenta miasta zagłosowało 12 radnych, 10 było przeciw, 1 radny był nieobecny. Za zagłosowali radni klubu „Przyjazne miasto”. Przeciw byli radni opozycji.

Projekt zgłoszony przez PIS poparło 10 radnych, 9 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. 1 radny był nieobecny.  Za tym projektem zagłosowali radni PIS oraz PO.

2019-02-22 ok24.tv za twojostrow.pl