Biuro Obsługi Inwestora w Starostwie Powiatowym już funkcjonuje. Zmiany organizacyjne mają maksymalnie skrócić terminy wydawania decyzji i usprawnić obsługę inwestorów.

Zmiany w funkcjonowaniu obsługi inwestorów Starosta Ostrowski zapowiedział podczas konferencji podsumowującej pierwsze 100 dni drugiej kadencji, która odbyła się kilka tygodni temu. W tym czasie przeprowadzone zostały niezbędne remonty pomieszczeń oraz zmiany organizacyjne.

– Jako samorząd powiatowy mamy mniejsze niż gminy pole styku z inwestorami, ale nasza „działka’’ dotyczy istotnego obszaru obsługi związanej z różnego rodzaju pozwoleniami na budowę. Bez tego żadna realizowana zgodnie z prawem inwestycja nie może się rozpocząć. Chcieliśmy usprawnić i przyśpieszyć wydanie decyzji oraz przygotować godne, odpowiadające współczesnym standardom miejsce obsługi – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Biuro zajmie się wszelkimi kontaktami inwestora, którzy trafiają do Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

– W ciągu trzech dni w przypadku rozbudowanych spraw, a większość przypadków na bieżąco pracownicy będą sprawdzać wnioski pod względem ich kompletności, tak aby inwestor mógł ewentualnie szybko dostarczyć wymagane dokumenty. Chcemy, aby termin wydania pozwolenia na budowę wynosił ok. trzy tygodnie, a w przypadkach skomplikowanych z procedurą administracyjną, aby wynosił ok. miesiąca. Informacje o możliwości odbioru gotowej już decyzji pracownicy` będą przekazywać zainteresowanym telefonicznie – powiedział Marcin Woliński Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu, w ramach którego funkcjonuje BOI.

Zmiany odbyły się w ramach przesunięć wewnątrzwydziałowych i bez zatrudniania nowych osób.

2015-05-08 ok24.tv