Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał list do premiera, w którym poprosił o zmniejszenie obowiązującego limitu wiernych z jednej osoby na 15 do jednej osoby na 7 metrów kwadratowych.
Zdaniem Gądeckiego ograniczenia sprawiają, że rząd „ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości i może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła”.
W liście wystosowanym do premiera Mateusza Morawieckiego abp Gądecki wskazał, że Boże Narodzenie jest szczególnym momentem dla wiernych. „Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we Mszy Świętej Pasterskiej” – napisał.
Duchowny następnie zauważył, że „podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli”.