Obecnie trwają prace związane z remontem posadzki i sufitów. Na parterze i poddaszu wykonywane są roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. Na zewnątrz budynku trwają prace rozbiórkowe tarasu i schodów wewnętrznych. Z kolei na dachu wzmacniana jest konstrukcja i wymieniana dachówka. Na elewacjach zabezpieczono detale architektoniczne, które będą poddane renowacji.

W pomieszczeniach piwnicy zakończono prace instalacyjne i rozbiórkowe.Warto dodać, że obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że Biblioteka na remont budynku uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 010 229 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.Inwestycję realizuje konsorcjum firmy Iteo Technology Sp. z o. o. z Pszczyny. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 027 423 zł.