4,9% – tyle na koniec czerwca wyniosła stopa bezrobocia w powiecie ostrowskim. To dobra informacja – coraz więcej osób ma pracę, ale i zła – mieszkańcy miasta i regionu oczekują bowiem nowych zakładów, nowych miejsc pracy. Przy tak niskim bezrobociu jest to dużo trudniejsze. Kolejnym społecznym problemem jest raczej wysokość płac, a nie brak miejsc pracy.

Na koniec czerwca liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie wyniosła 3 244 osoby. Rok wcześniej w statystyce tut. Urzędu było 4 340 osób. Stopa bezrobocia w czerwcu 2015 r. wynosiła 6,9 proc. tymczasem w czerwcu było to 4.9 proc. Pod względem średnie stopy bezrobocia Powiat Ostrowski znajduje się poniżej stopy w województwie wielkopolskim, która wynosi 5,4 proc.

– Dane te wskazują na ciągłą, dużą dynamikę spadku bezrobocia w naszym powiecie, ale to powoduje jednocześnie problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika przez pracodawców. Aktualnie obserwujemy, że rynek pracy stał się rynkiem pracownika, który dyktuje warunki pracy a szczególnie wysokość wynagrodzenia– wyjaśnia dyr. PUP w Ostrowie Wielkopolskim. – Nadal utrzymuje się problem z obsadzaniem najbardziej popularnych forom aktywizacji tj. staży, doposażeń stanowiska pracy jak również standardowych ofert pracy’’ – mówi Hanna Pawlak-Kornacka szefowa Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym powodem jest coraz mniejsza liczba osób bezrobotnych, zbyt niskie wynagrodzenie oferowane przez pracodawców, jak również brak w ewidencji osób o kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy.

Od początku roku zgłoszono do PUP w Ostrowie łącznie 3 781 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 3 631. Pracodawcy najczęściej poszukują na stanowisko murarz, tynkarz, cieśla, pracownik ogólnobudowlany, magazynier, operator CNC, ślusarz, tokarz, frezer, stolarz, sprzedawca oraz kierowca C, C+E.

– Jeszcze kilka lat temu obecny poziom bezrobocia był nieosiągalny zwłaszcza w relacjach nasz powiat-Wielkopolska. To, co jednych cieszy, innych niepokoi. Na rynku pojawia się luka pracownicza, która pracodawcy starają się wypełnić m.in. zatrudniając obcokrajowców. Widać to po oficjalnych statystykach PUP – powiedział Roman Pacholczyk wicestarosta ostrowski.

W I półroczu 2016r. zarejestrowano 3 272 oświadczenia dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę podczas gdy w I półroczu ubiegłego roku 3 065. Liczby te wskazują na ciągły wzrost zainteresowania po stronie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców szczególnie obywateli Ukrainy.

2016-07-27 ok24.tv