Od 1 września do 15 grudnia 2017r. Powiat Ostrowski finansuje bezpłatne szczepienia w ramach „Programu polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku z terenu Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom”.

201709081208083b

Głównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym, a tym samym zmniejszenie zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową, pierwotne zaburzenia odporności, przewlekłe zapalenie ucha środkowego lub ciężkie zapalenie płuc. Warto podkreślić, że szczepienie ochronne zapobiegające zakażeniom tą powszechnie występującą bakterią, od 2017 roku zostało wprowadzenie do kalendarza szczepień obowiązkowych wszystkich dzieci urodzonych od 01.01.2017 roku.

Bezpłatnymi szczepieniami ochronnymi objęte zostaną dzieci do lat 3 zameldowane na terenie Powiatu Ostrowskiego, które nie były wcześniej zaszczepione przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Program realizowany będzie w cyklu dwuletnim, co oznacza, że w roku 2017 zostaną zaszczepione dzieci urodzone w 2015, a w roku 2018 – dzieci urodzone w 2016 roku.

2017-09-08 ok24.tv