W ciągu najbliższych trzech lat (2019-2021) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce sfinansuje swoim mieszkańcom bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom oraz meningokokom. Będą one realizowane w ramach odpowiednich programów profilaktyki zdrowotnej przyjętych na początku br. uchwałami Rady Gminy i Miasta.
Przedsięwzięcia w całości pokryte zostaną z gminnego budżetu. Dotyczy to nie tylko kosztów zakupu odpowiednich preparatów, ale również przeprowadzenia badań lekarskich i szczepień oraz kampanii promocyjnej. Planowany całkowity budżet programu szczepień przeciwko pneumokokom wynosi 412.500 złotych, natomiast przeciwko meningokokom – 80.400 złotych.
Zakażenie bakteriami pneumokokowymi jest przyczyną wielu ciężkich chorób, w tym w szczególności u dzieci. Może powodować zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę czy inne stany zagrażające zdrowiu i życiu. Modyfikacja kalendarza szczepień obowiązkowych przyniosła pozytywne zmiany i obecnie szczepionką przeciwko Streptococcus pneumoniae objęte są już wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 roku. Zachorowania dotyczą jednak nie tylko najmłodszych, ale również osób w grupie wiekowej po 65. roku życia, z osłabionym już układem odpornościowym. I to właśnie do tych seniorów samorząd kieruje ofertę ww. szczepień.
Meningokoki to bakterie rzadsze niż pneumokoki, ale zakażenie nimi stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia (5-10% zakażonych umiera w ciągu 24-48 godzin po wystąpieniu objawów, a w przypadku sepsy meningokokowej śmiertelność może sięgać nawet do 80%). Nieodpłatnymi szczepieniami przeciwko Neisseria meningitidis objęte zostaną dzieci powyżej 12. miesiąca życia – urodzone w roku 2017 i 2018 oraz latach następnych – oraz dzieci od 2. miesiąca życia z grup ryzyka zaburzeń odporności, za które uznaje się m.in. wady wrodzone, poród bliźniaczy czy wcześniaki z wagą poniżej 2500 g. Przeprowadzenie szczepień stanowić będzie uzupełnienie świadczeń gwarantowanych.

Najskuteczniejszą profilaktyką przeciwko zakażeniom wspomnianymi bakteriami są szczepienia, cieszę się więc, że dzięki naszym dwóm programom będziemy mogli znacząco zwiększyć poziom wyszczepialności na omawiane schorzenia – mówi burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.
Oba programy uzyskały pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ich celem jest m.in. poprawa sytuacji epidemiologicznej, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej na temat chorób wywoływanych przez pneumokoki oraz meningokoki.

Realizatorem zadania jest skalmierzycki NZOZ Zespół Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Uśmiech Serca”.