ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu chce stworzyć Zakładową Straż Pożarną. Na jej potrzeby spółka kupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Straży zakładowa ma zabezpieczać przeciwpożarowo zakład i zapewniać bezpieczeństwo pracownikom. Straż będzie organizowała i prowadziła akcje ratownicze zarówno w czasie pożarów, jak i klęsk żywiołowych oraz przy likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Jednocześnie będzie też sprawowała nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie jarocińskiego zakładu. Jak informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: – Na każdej zmianie będzie utworzona grupa przeszkolonych osób, która w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego, będzie odpowiedzialna za ochronę p.poż. zakładu i podjęcie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakład wyposażony jest wzbiornik przeciwpożarowy o pojemności 1500 m3 tj. 1500 000 litrów i wewnętrzną sieć hydrantową zasilaną z 4 pompowym zestawem przeciwpożarowym. Jednostka będzie też miała do dyspozycji lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Transit z przeznaczeniem do transportu sprzętu przeciwpożarowego.Zakupione przez spółkę auto wyposażone jest w sprzęt niezbędny do ochrony osobistej: ubrania pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz w pozostały sprzęt ratowniczy, taki jak butle powietrzne, czujniki bezruchu, węże, gaśnice i apteczka przemysłowa.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kosztował 120 tys. zł. W przyszłości spółka planuje go doposażyć, m.in. o brakujący sprzęt medyczny.