Pochodzące z XVI wieku płaskorzeźby z kościoła P.W. św. Anny na Pólku w Bralinie odzyskane i przekazane na ręce biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Minister Witold Waszczykowski w piątek 8 stycznia br. przekazał biskupowi Janiakowi skradziony w 1994 r. zabytek.

145233750411446274758

Dzięki staraniom służb konsularnych, czujności austriackiej policji i ofiarności byłych właścicielek skradzionych dzieł do Polski powróciły dwie z czterech ukradzionych w 1994 r. części późnogotyckiego tryptyku. Jedna z nich przedstawia scenę adoracji Dzieciątka, druga – pokłon Trzech Króli. Płaskorzeźby te są częścią pochodzącego z 1520 r. tryptyku z kościoła Narodzenia NMP na Pólku w Bralinie.nW połowie XX w. tryptyk przeniesiono do tamtejszego kościoła pw. św. Anny. W 1994 r. bezcenne dzieło padło ofiarą złodziei. Zaginęły wtedy wszystkie płaskorzeźbione płyciny z kwater, a także figura Matki Bożej. W 2015 r. dwie płaskorzeźby z tryptyku ujawniono na wiedeńskim rynku antykwarycznym.

– To, że udało się odzyskać te dzieła, zawdzięczamy temu, że zarejestrowano je w międzynarodowej bazie zabytków, a także dzięki staraniom konsula generalnego w Wiedniu. Mam nadzieję na dalsze sukcesy polskiego MSZ na tym polu – mówił podczas uroczystości minister Witold Waszczykowski.

bralin_plaskorzezba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaskorzezba_bralin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części środkowej tryptyku znajdowała się figura Matki Boskiej. Po jej obu stronach umieszczono płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi. Powyżej była nadstawa ze sceną ze Zwiastowania z jednorożcem. Na awersach znajdowały się namalowane postacie św. Barbary i św. Katarzyny.Pracownicy ministerstwa podkreślali, że przy operacjach tego typu zwykle decydujące okazują się wola i empatia osób, które mają taki zabytek. Posiadaczkami bralińskich płaskorzeźb okazały się dwie młode kobiety, które nabyły je drogą dziedziczenia po osobie, która nabyła je wcześniej, także w Austrii.

Biskup kaliski dziękując służbom konsularnym za odzyskanie płaskorzeźb wyraził wielką radością z ich powrotu. „Dziękuję w imieniu wiernych, bo ja jestem tylko reprezentantem tamtejszej wspólnoty” – powiedział bp Edward Janiak. Ofiarował również ministrowi album wydany przez diecezję na liturgiczny Rok Miłosierdzia Bożego, który rozpoczął się w grudniu ub.r.

„Tryptyk, z którego zostały wycięte płaskorzeźby podczas kradzieży, został później zabrany i zabezpieczony przez kurię, ponieważ obawialiśmy się, że ktoś może chcieć skompletować całość. Obecnie został on już odnowiony, a odzyskane zabytki będą wstawione na swoje miejsce” – opowiadał duchowny.

2016-01-09 ok24.tv za MSZ