Od wielu lat na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych publikujemy w dniu 12 maja ten sam tekst. Tak też będzie w tym roku, jednak ze znaczącą modyfikacją – czytamy na portalu pielęgniarek i położnych.

Wobec innych zawodów jak: górnik, informatyk, cukiernik, stoczniowiec nikomu do głowy nie przychodzi mówienie o misji, powołaniu. W społecznej świadomości to „normalne” zawody. Natomiast mówienie o „misji” i „powołaniu” wobec osób wykonujących zawód pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego odbieramy jako głoszenie tezy, że osoby te powinny wykonywać zawód niezależnie od poziomu ich wynagradzania oraz warunków jego wykonywania. Z założenia mają się poświęcać!

Po raz kolejny musimy wysłuchiwać, że zawód pielęgniarki i położnej to „misja” i „powołanie”. Głoszenie takich stwierdzeń odbieramy jako wpisywanie się w nurt przyzwolenia dla lekceważenia ponad dwustutysięcznej rzeszy osób wykonujących te zawody w Polsce! Od kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi po ministra zdrowia, czego nasza grupa zawodowa doświadcza na co dzień.

Zawód pielęgniarki i położnej to zawód taki sam jak inny!

Dlatego pielęgniarki i położne z dużym niesmakiem słuchają pięknych słów o „słusznym szacunku dla pracy pielęgniarek i położnych”, „ogromnym szacunku dla pracy i dokonań” wypowiadanych z okazji dnia 8 maja i 12 maja. Nie chcemy takiego szacunku podszytego totalną hipokryzją!

W roku 2023 mamy bardzo szczególną sytuację dotyczącą personelu pielęgniarskiego. Znaczna część kadry pielęgniarskiej jest nadal upokarzana i dyskryminowana.

Pielęgniarki i położne doświadczają ludzkiej krzywdy. Czy można bardziej upodlić pracownika, którego wynagrodzenie jest niższe o 30% od innych osób wykonujących ten sam zakres obowiązków. Czy można bardziej deprecjonować profesjonalizm osoby wykonującej zawód medyczny, wyrażając publicznie pogląd, że jest „niewykształcona”. Czy można bardziej zdeptać godność pracownika, któremu wmawia się, że inni wykonują świadczenia zdrowotne po prostu „lepiej”?