Zapewne miejscy meteorolodzy maja wiarygodne informacje o tym, że zima będzie długa i ciężka. Ponieważ kwota w przetargu zaoferowana przez Miejski Zarząd Dróg zwiększyła się aż czterokrotnie w porównaniu do roku ubiegłego –  z 446 tysięcy złotych do 1,7 miliona złotych! Warto zauważyć, że dróg miejskich w takim tempie nie przybyło, raczej zaplanowane remonty zostały odłożone a przetargi unieważnione, bo w kasie MZD nie było na ten cel pieniędzy.

Dla porównania:

zima 2013/2014 – wydano 383 tysiące złotych
zima 2014/2015 – wydano 303 tysiące złotych
zima 2015/2016 – wydano 451 tysięcy złotych
zima 206/2017 – wydano 681 tysięcy złotych.

Odśnieżanie dróg wydatkowane jest z tzw. działu – bieżące utrzymanie dróg. Zwykle firmy startujące w przetargu podpisywały umowy na wyznaczone odcinki dróg i okres, w którym akcja zima wymusza na firmach gotowość do działania. W przypadku przekroczenia kosztów, radni dokładali pieniądze na to zadanie.

Jak czytamy w przetargu termin wykonania przedmiotu zamówienia: trwa od 01.11.2018 r. do 15.03.2019 r.W przypadku wystąpienia warunków zimowych przed dniem 01.11.2018 r. lub po dniu 15.03.2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia „Akcji Zimowej”. ( uruchamia akcję, ale nie ma płacone za gotowość).

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje:
Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
polegające na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej w zakresie i na zasadach podanych w
zał. nr 11 do SIWZ
– Ogólna długość ulic objętych zamówieniem wynosi – 118.815 m

Jak podaje portal zostrowa.eu w zeszłym sezonie 2017/2018 ta sama firma wygrała przetarg oferując kwotę „ledwie” 445 594,50 zł. Wygrała przetarg, mimo że oferta i tak była o 100 tysięcy zł droższa niż oferta drugiego z oferentów, który jak podaje nasz informator, „miał zostać odrzucony ze względów formalnych. W ofercie wskazano, że przedsiębiorca będzie korzystał z mieszalnika innej firmy, której nie zgłosił jako podwykonawcy. Takiej interpretacji wymogów miał dokonać dyrektor Marcin Wieruchowski z Miejskiego Zarządu Dróg.

Na ubiegły sezon przetarg ogłaszano w październiku, w tym roku – w czerwcu? I kolejne pytanie – skąd startując a w przetargu firma wiedziała, że należy zaoferować w przetargu kwotę o tyle razy wyższą, mimo że nigdzie na stronie urzędowej nie było informacji z komunikatu lub konferencji o zmianach w finansowaniu odśnieżania. Długość dróg nie zmieniła się, czas odśnieżania również nie uległ zmianie.

2018-08-07