Agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła ostatnio kilkanaście polskich miast na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. To ostrzeżenie, że rating wiarygodności kredytowej tych miast może zostać obniżony. Mamy kolejny sukces! Na liście ostrzeżeń obok Warszawy, Gdańska czy Szczecina jest Ostrów Wielkopolski. J
Co oznacza wskazanie? poważne zagrożenie obniżką ratingu, a co za tym idzie większymi kosztami obsługi długu, trudności w jego zwiększaniu. A dalej konieczność podnoszenia podatków i innych opłat dotąd łagodzonych różnymi budżetowymi manewrami.
Dzieje się to, przed czym ostrzegała miejska opozycja – radosne zadłużania miasta w czasie rządów niechętnych samorządom i chętnie sięgającym po ich dochody może zachwiać miejskimi finansami. I na nic będzie tu porównywanie się z innymi miastami na liście Fitcha, bo to najczęściej bardzo duże ośrodki, takie np. jak Warszawa, gdzie masa pracujących owszem jest tam zatrudniona a niekoniecznie zameldowana i płacąca tam podatki. Stąd spore wydatki nie zawsze kompensowane wpływami podatkowymi. Ostrów to zupełnie inny przypadek, tu ewentualne finansowe tornado będziemy zawdzięczać sobie, a ścislej mówiąc szastającej pieniędzmi władzy.
komentarz ZOSTROWA