Radny Jakub Paduch z PO złożył wniosek o przeznaczenie środków na sterylizację kotów. Podobne sumy były rezerwowane w miejskim budżecie w latach ubiegłych. Jak wyjaśnia radny – wniosek złożył po informacjach otrzymywanych od ostrowskiego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, z kolei ten wniosek wynikał z wcześniejszych głosów mieszkańców. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska poparła rę inicjatywę jednogłośnie.

– Teraz czekamy na odpowiedź i liczymy na przychylność Pani Prezydent- napisał radny Paduch na FB.

2016-06-21 ok24.tv