Późną nocą w poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia wprowadzającego restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Większość nowych przepisów weszła w życie zaledwie kilka godzin po ich publikacji. Jakie zmiany wprowadzono w obostrzeniach?
Nowe przepisy precyzują, że do dnia 28 lutego w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15m2 powierzchni dostępnej dla klientów. Wszyscy, poza obsługą, muszą zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. Klienci w kasynach nie będą mogli również spożywać posiłków ani napojów.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z ograniczeń w leczeniu uzdrowiskowym. Od wtorku warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym oraz turnusów leczniczo-profilaktycznych jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Testy mają być finansowane ze środków publicznych.

Nowelizacja wprowadziła również niewielką zmianę w kolejności wykonywania szczepień. Do grupy I zostały dodane osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowaniach dla osób bezdomnych.