Sojusz Lewicy Demokratycznej udzielił dziś poparcia prezydent Beacie Klimek, która zapowiadała swój start jako kandydata apolityczna i niezależna. Na szczeblu gminnym i powiatowym SLD nie ma swoich list, kandydaci kojarzeni z lewicą m.in. Józef Wajs, Leszek Michalak, Tomasz Gostomczyk – startują z listy Przyjazny Ostrów Beaty Klimek.

Na listach są również kandydaci, którzy w w wyborach samorządowym przed 4 laty startowali z listy Andrzeja Dery np. Zygmunt Banasiak, Bartosz Ziółkowski, Piotr Kuźma.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem zgłosił swoich kandydatów na radnych do sejmiku wojewódzkiego. W naszym okręgu numer 5 lista liczy 9 osób, z których dwie są z Ostrowa Wielkopolskiego: Magdalena Decker (3. miejsce na liście) i Sławomir Piskorski (6. miejsce na liście), a jedna – ostatni na liście Mikołaj Kostka, który jest prezesem OPP, redaktorem naczelnym miejskiej gazety i jednocześnie szefem sztabu wyborczego Prezydent Klimek.

2018-09-28 ok24.tv fot. archiwum