Andrzej Włosik z Daniszyna zwyciężył w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zaczarowane słowa – Mój ulubiony wiersz” – Szkolne Bajanie. Uczeń III klasy Szkoły Podstawowej zachwycił jury recytacją wiersza Jana Brzechwy „Zegarek”. W konkursie wzięło udział 24 dzieci, uczniów z klas I – III.
W tym roku zachwyciła różnorodność utworów. Dzieci miały przygotować recytację ulubionego wiersza autorów poezji dziecięcej. Największą popularnością cieszyły się utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, ale były i wiersze Marii Konopnickiej, Hanny Niewiadomskiej, Aleksandry Gajewskiej czy Doroty Gellner.
W komisji jurorskiej zasiedli: reżyser teatralny w Ostrowskim Centrum Kultury, Osobowość Roku 2018 – Wielisława Dankiewicz – Czajka, Iwona Jankowska z biblioteki publicznej w Daniszynie oraz Dariusz Pryczak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich.
Jury wybierając zwycięzców brało pod uwagę przede wszystkim recytację i interpretację utworu, logiczny, płynny tok wypowiedzi, dykcję, sprawność językową czy pomysł interpretacyjny. Nie bez znaczenia były także elementy ruchu, stroju czy rekwizytów wykorzystanych przez dzieci. Jury zgodnie podkreślało niezwykle wysoki poziom konkursu.
Jury przyznało także ex aequo II miejsce dla Szymona Tokarskiego z Lewkowa za recytację wiersza Juliana Tuwima „Okulary” oraz Zofii Mrotek ze Szkoły Podstawowej we Wtórku za wiersz Hanny Niewiadomskiej „Pchła”. Dwa równorzędne miejsca III trafiły do Michaliny Jędrzejak z Topoli Małej za utwór Jana Brzechwy „Kłamczucha” oraz Magdaleny Jagodzińskiej z Lewkowa za recytację „Na straganie”.
Organizatorem konkursu była szkoła w Łąkocinach. Zakup nagród wsparła finansowo Gmina Ostrów Wielkopolski.