Umowa podpisana, projekt kępińskiego parku wodnego w przygotowaniu. Ostrowscy architekci – Mariusz Szczuraszek i Piotr Dominiczak, których koncepcja obiektu uznana została za najlepszą, teraz przygotują projekt. Zgodnie z umową mają na to 10 miesięcy. Sam park wodny ma zostać oddany do użytku w 2018 roku, a koordynatorem inwestycji jest Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska.

„Koszt inwestycji to 23 000 000 złotych” – powiedział Radiu Centrum burmistrz Kępna Piotr Psikus: „Pieniądze będą pochodzić z obligacji, która spółka Projekt Kępno wyemituje, ale to nie jedyne źródło. To również wkład własny, czyli z budżetu gminy oraz dotacje zewnętrzne, o które wnioskujemy. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o umieszczenie inwestycji na liście zadań priorytetowych i zabiegamy o dotację z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Turystyki na rozwój sportu w wysokości 3 000 000 złotych. Wnioskujemy także do programu LEMUR*, ze względu na to, że park wodny będzie budowany w systemie energooszczędnym”.

Kępno liczy dziś ponad 14 000 mieszkańców. Dla porównania- w 70-tysiecznym Ostrowie Wielkopolskim również powstaje odkryty obiekt basenowy, w którym będą 3 niecki o łącznej powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Koszt budowy to 8 500 000 złotych.

*LEMUR: Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

koncepcja: UM Kępno