MEN zaleca, aby dyrektorzy porozmawiali z uczniami o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Zaleca, aby w widocznym miejscu w szkole wywiesić instrukcję zasad higieny i odpowiedniego mycia rąk.
Przypominamy również o tym, że instytucją, z którą dyrektorzy szkół powinni się kontaktować w przypadku, gdyby rzeczywiście realne zagrożenie pojawiło się, bądź jego prawdopodobieństwo, że takie zagrożenie może się pojawić, jest powiatowa czy wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna – wskazał Dariusz Piontkowski.
Dyrektor powinien także poinformować ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw. Rodziców dzieci do 8 lat dyrektor powinien ponadto poinformować, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy – podało MEN.
Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa opublikowane są na stronie internetowej resortu.