Dokładnie 111 dawnych widoków znajdziemy w albumie ,,Antonin na starej pocztówce’’. Najprawdopodobniej to pierwsza taka publikacja w Polsce, która dotyczy wioski.

 6

Antonin, choć nie jest dużą miejscowością, doczekał się bardzo wielu widokówek. Najstarsza spośród zamieszczonych  w albumie jest datowana w dniu 6 sierpnia 1898 roku. Okres do 1945 roku reprezentuje 77 pocztówek. Pozostałe pochodzą z lat późniejszych. Wszystkie są usystematyzowane według wydawców, których jest łącznie 23. Wszystkie też pochodzą ze zbiorów Piotra Maślińskiego. Za najciekawsze w albumie uznaje on trzy pocztówki wydane przez zakład Foto Atelier ,,Ilona’’ przed 1918 rokiem. Warto podkreślić, że w zaprezentowanej  kolekcji znajduje się kilka widokówek znanych tylko  w jednym egzemplarzu. Najliczniej prezentowanym obiektem jest oczywiście Pałac Myśliwski, ale podziwiać można także m.in. jezioro Szperek, ośrodek wypoczynkowy, restaurację, Lido, kaplicę grobową Radziwiłłów czy dworzec kolejowy.

– Album jest efektem mojej ponad 15-letniej pasji kolekcjonerskiej. Dawne pocztówki są ciekawą formą  poszerzania wiedzy historycznej i obyczajowej. Pokazują one dawny wygląd znanych miejsc, jak i sposobów życia – mówi Piotr Maśliński.

W albumie znajdziemy również rozdziały poświęcone historii Antonina oraz historii pocztówek. Ich autorami są Edmund Radziszewski i Maciej Kowalczyk

Publikacja opracowana została przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego. Wydanie albumu było możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pieniądze te pozyskano w ramach projektu, który został bardzo wysoko oceniony przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wystarczy powiedzieć, że na kilkadziesiąt wniosków znalazł się on na drugiej pozycji. W ramach tego projektu został sfinansowany nie tylko sam album, ale również atlas gminy Przygodzice oraz duże plansze turystyczne.

2015-04-20 za gazetaostrowska.pl