Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wzbogaciła się o alkogoogle i narkogogle. To specjalne okulary, które naśladują zachowanie osoby, będącej w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających.  Jednym z elementów zajęć profilaktycznych z młodzieżą, dotyczących tematyki szkodliwości spożywania alkoholu i środków odurzających, będą warsztaty praktyczne, z wykorzystaniem tych „specjalnych okularów”.

Osoby uczestniczące w zajęciach, będą miały możliwość wykonywania określonych zadań, najpierw bez okularów, a następnie przy ich użyciu. Młodzi ludzie, po założeniu gogli, przekonają się, jak zmienia się funkcjonowanie organizmu człowieka, będącego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Okazuje się, że wtedy czas reakcji jest spowolniony, pojawia się problem z ustaleniem odległości, pogarsza się koordynacja ruchowa, następuje zniekształcenie widzianego obrazu, kolorów, czy tzw. „podwójne widzenie”. Podstawowym celem takich zajęć, jest uświadomienie młodzieży, jak zmienia się sposób postrzegania świata, po spożyciu nawet niewielkiej ilości napojów alkoholowych czy środków odurzających.

2018-03-26 ok24.tv