29 lipca na portalu PLK.pl ukazał się komunikat o przyznanych licencjach na grę w TBL:

Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki informuje, że procedurę licencyjną do gry w Tauron Basket Lidze pozytywnie przeszło 15 zespołów.

W Tauron Basket Lidze w sezonie 2015/2016 zagrają: Anwil Włocławek, Asseco Gdynia, AZS Koszalin, Energa Czarni Słupsk, King Wilki Morskie Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza, Polfarmex Kutno, Polpharma Starogard Gdański, Polski Cukier Toruń, Rosa Radom, Siarka Tarnobrzeg, Start Lublin, Stelmet Zielona Góra, Trefl Sopot oraz WKS Śląsk Wrocław.

Pozostałe dwa kluby, które złożyły wniosek o przyznanie licencji okresowej, czyli PGE Turów Zgorzelec i Stal Ostrów Wielkopolski mogą w ciągu siedmiu dni złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej PZKosz.


Grzegorz Glubiak w imieniu BM Slam Stal SA przesłał dzisiaj tj.30 lipca, pismo informujące i wzywające do przekazania dokumentów. Informacja została przesłana po odpowiedzi KS STAL na wcześniejsze oświadczenie zarządu spółki. Poniżej przesłana treść: 

BM Slam Stal SA                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ostrów Wlkp. 30.07.2015 

                Z uwagi na to, iż Zarząd BM SLM Stal SA nadal podtrzymuje wcześniejsze stanowisko gry w ekstraklasie, wzywa KS Stal Ostrów do bezzwłocznego przekazania poniższych dokumentów. 

  1. porozumienia o przejęciu długów KS STAL przez  BM SLAM STAL SA o treści uzgodnionej na spotkaniu w dniu 22 lipca 2015r. tj., o przejęciu wyłącznie długów wynikających z nieuregulowanych wypłat premii dla zawodników i trenera w wysokości ok 61.000 zł
  2. oświadczenia podpisanego przez  KS Stal  w którym Klub jednoznacznie stwierdzi, iż KS STAL nie posiada innych zobowiązań, które podlegałyby obligatoryjnemu przejęciu przez BM SLAM STAL SA niż te, które wskazano powyżej, oraz że Klub KS STAL w razie  późniejszego ujawnienia  zadłużenia mogącego mieć wpływ na występy w ekstraklasie,  poniesie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu i ureguluje niezwłocznie  to zadłużenie.
  3. zapewnienia (porozumienia) o  przekazaniu BM SLAM STAL SA przez KS STAL prawa do wyłącznego dysponowania halą sportową  w sezonie 2015/2016 gdzie BM SLAM STAL SA będzie w tym okresie ponosił wszelkie koszty utrzymania tej hali.

Ostateczny termin przekazania ww. dokumentów upływa z dniem  31 lipca br. o godzinie 15.00.

W momencie otrzymania wymaganej dokumentacji  BM Slam Stal SA natychmiast przystąpi do złożenia niezbędnego odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz i nadal będzie dążyć do uzyskania licencji na grę w ekstraklasie.   

                Mamy również nadzieję, że prezes KS Stal Ostrów – Krystiana Drozd, nie będzie kierowała się wyłącznie prywatą, lecz  dobrem koszykówki męskiej w Ostrowie.  Tym samym  podejdzie do tej kwestii w odpowiedzialny sposób i zakończy swoje zupełnie niezrozumiałe,  momentami śmieszne wywody. 

                Nadmieniamy również, że zarząd BM Slam Stal  SA nie będzie w żaden sposób ustosunkowywał się do kolejnego żenującego oświadczenia prezes KS Stal,  które zupełnie nic nie wnosi do starań o przyznanie licencji. 

                Chcemy także zaznaczyć, iż w momencie uzyskania licencji do gry w ekstraklasie, zarząd BM Slam Stal SA bezwzględnie nie widzi już możliwości dalszej współpracy z panią Krystianą Drozd.  

Zarząd BM Slam Stal SA


ODPOWIEDŹ KLUBU KS STAL NA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BM SLAM STAL S.A. 

Ostrów Wielkopolski, 30 lipca 2015 r.

W związku z ukazaniem się  oświadczenia BM SLAM STAL SA z dnia 29.07.2015 roku, które zawiera kłamstwa na temat naszej działalności, Zarząd Klubu Sportowego Stal oświadcza, że nie zamierza więcej  dementować  kłamliwych stwierdzeń,  ponieważ nie będzie nakręcać spirali wzajemnych oskarżeń i narażać Klub na kolejne pomówienia. Dość łatwo byłoby sprostować większość tych kłamstw  jak choćby  pierwsze cyt:

„W dniu 14 lipca 2015r. wspólnicy BM Slam Sp. z o.o. podjęli decyzję o zawiązaniu spółki akcyjnej celem umożliwienia występów drużyny koszykówki męskiej w ekstraklasie. W tym okresie ani Zarząd BM SLAM Sp. z o.o. ani Zarząd BM SLAM STAL SA nie posiadał żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek długów KS STAL Ostrów które należałoby przejąć w związku przejęciem praw do występów w ekstraklasie.”

W dniu 14.07.2015 roku do Klubu wpłynęło pismo podpisane przez pełnomocnika BM SLAM STAL SA pana Grzegorza Glubiaka zawierające między innymi  stwierdzenie, które świadczy o tym, że na  spotkaniu w dniu 12.07.2013r. Prezes Zarządu został o tych zobowiązania finansowe  poinformowany.

„…Ponadto wnosimy o uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej z zawodnikami oraz innymi podmiotami wobec których KS Stal ma zobowiązania finansowe poprzez ich uregulowanie lub zawarcie ugody. W przypadku niezaakceptowania  w/w warunków do 15.07.2015 roku do godziny 9.00 przez KS Stal informujemy, że Zarząd BM SLAM sp z o.o wraz ze sponsorami nie podejmą się organizowania ekstraklasy w Ostrowie Wlkp.”

Zobowiązania  nie są żadnymi „nowymi długami”  jak pada stwierdzenie w innych pismach. Jest to zaległość z tytułu niewypłaconych w czerwcu 2015 roku premii dla drużyny oraz zapłaty dla firmy przewozowej. Szczegółowy wykaz kwot, dostarczono na spotkanie w dniu 22.07.2015 roku  a oficjalnie przekazano go jako załącznik do porozumienia w dniu 24.07.2015 roku. Trudno uwierzyć, że  przygotowując się do przejęcia praw gry w ekstraklasie, założyciele Spółki  nie zapoznali się z regulaminem PLK SA, z którego jasno wynikają obowiązki Spółki ubiegającej się o prawo gry w ekstraklasie.

Z informacji uzyskanych w PLK SA wynika, że Spółka BM SLAM STAL SA  pomimo zapewnień, nie złożyła dokumentów, które potwierdzałyby wymagany  budżet na kwotę 2 000 000zł. W dokumentach tych winny znajdować się  umowy sponsorskie a nie deklaracje o przekazaniu pieniędzy. Tak więc informacje ze strony Spółki  że musi tylko dosłać dokumenty z Klubu są również nieprawdziwe.

Zarząd Klubu raz jeszcze oświadcza, że przekazał z Klubu wszystkie potrzebne  do procesu licencyjnego dokumenty i nie uczestniczy  udział w tym procesie. Jeśli BM SLAM STAL SA nie zamierza z jakiegoś powodu, zgodnie z regulaminem PLK SA z dnia 8 czerwca 2015 roku  przeprowadzić procedur licencyjnych  to Klub nie  ma takich możliwości by Spółkę do tego przymusić. Niestety obawiamy się, że wszystkie ataki na Klub spowodowane są obecną wiedzą udziałowców a zarazem prezesów Spółki, że nie są wstanie podołać organizacji tego przedsięwzięcia i nie chcą tej porażki wziąć na siebie.

Klub pragnie podkreślić, że swoim wieloletnim działaniem udowodnił, iż zależy mu na rozwoju koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim. Kilka ostatnich lat organizował rozgrywki w różnych ligach seniorskich, by finalnie  doprowadzić drużynę do awansu do ekstraklasy. Przekazał te uprawnienia do Spółki BM SLAM STAL SA, zadeklarował udostępnienie hali na mecze i treningi, wynegocjował z Prezydentem Miasta kwotę 500 tyś zł, która wraz z prawem do gry w ekstraklasie przejdzie do BM SLAM STAL SA. Klub również  podjął rozmowy z potencjalnymi sponsorami by wspólnie z właścicielami Spółki zabezpieczyć ekstraklasowy byt drużyny.  Trudno  zrozumieć eskalację roszczeń BM SLAM STAL SA , które nie  mają żadnego uzasadnienia. Zarząd Klubu z całą stanowczością stwierdza, że zrobił wszystko by ekstraklasa w Ostrowie była i wierzy, że Spółka  przekaże  komplet dokumentów co leży w  jej kompetencji w trybie ostatniego odwołania do PZKosz.

Pragniemy zauważyć, że przeciąganie terminu złożenia dokumentów nie leży w interesie koszykówki w Ostrowie bo w przypadku nie uzyskania zgody na grę w ekstraklasie tracimy jakakolwiek szansę na starania o grę w niższej klasie rozgrywkowej.

Zarząd Klubu Sportowego Stal

 

 

OŚWIADCZENIE KLUBU KS STAL  Ostrów Wielkopolski, 29 lipca 2015 r.

W związku z nie przyznaniem licencji  dla BM SLAM STAL SA na prowadzenie  drużyny koszykówki męskiej w rozgrywkach ekstraklasy, w drugim terminie licencyjnym,  informujemy, że KS Stal przekazał Spółce wszystkie dokumenty wymagane procesem licencyjnym zgodnie z regulaminem rozgrywek PLK z dnia 8 czerwca 2015 roku. Ponieważ BM SLAM STAL SA podaje jako powód brak porozumienia w sprawie przekazania dokumentu dotyczącego prawa do gry w ekstraklasie informujemy, że regulamin w rozdziale 13 pkt. 32.2. jednoznacznie zobowiązuje stronę przejmującą prawo do gry w ekstraklasie, do przejęcia ewentualnych zobowiązań wynikających z prowadzenia drużyny pierwszoligowej w sezonie 2014/2015. Klub Stal 24 lipca 2015 r.  przekazał takie dokumenty podpisane przez przedstawicieli zarządu,  a Spółka chcąc przystąpić do rozgrywek ekstraklasy, musi te dokumenty podpisać i przekazać komisji decydującej o przyznaniu licencji. W tej sprawie obie strony nie mają żadnego pola manewru bo jest to regulaminowy wymóg nie podlegający dyskusji.

Zobowiązanie, na które składają się głównie premie dla zawodników z tytułu wygrania pierwszej ligi, stanowi niecałe 5% wymaganego budżetu na ekstraklasę a KS Stal poinformował  przedstawicieli BM SLAM STAL SA, że niezwłocznie po uzyskaniu licencji PLK może przekazać do podpisu przez Spółkę umowy sponsorskie, które pokryją w całości zobowiązania pozostałe  do uregulowania po sezonie 2014/2015. Trudno więc nam uwierzyć, że konieczność  przejęcia zobowiązań z tytułu prowadzonych rozgrywek w poprzednim sezonie, zgodnie z   rozdziałem 13 pkt 32.2 regulaminu PLK SA spowodowało wycofanie się z procesu licencyjnego. Byłoby to dowodem na to jak bardzo nieodpowiedzialnie i  niekompetentnie, bez znajomości procedur zarząd BM SLAM STAL SA podejmował decyzję o przystąpieniu do ubiegania się o prawo do udziału w rozgrywkach w ekstraklasie.

Żałujemy, że Spółka odrzuciła  propozycję pomocy przy kompletowaniu dokumentów do wniosku licencyjnego, ponieważ mogła skorzystać z naszego doświadczenia i razem mogliśmy przygotować dokumenty, które byłyby zgodne z procedurami narzuconymi przez regulamin PLK SA. Brak powyższych dokumentów to nie jedyne braki w materiałach licencyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą również budżet przedstawiony przez Spółkę  nie jest podparty wymaganymi przez PLK SA dokumentami. Klub sygnalizował te nieprawidłowości od początku, ostrzegał, że tak przedstawiony budżet może zostać odrzucony  i tym samym Spółka może nie uzyskać licencji na grę w ekstraklasie a co za tym idzie przepadnie również szansa na grę w pierwszej lidze.

Z informacji które posiadamy również rozbudowa hali jest na dzień dzisiejszy niemożliwa z powodu braku zgody sąsiadów na zabudowę w granicy działki, dlatego perspektywa rozgrywanie meczów ekstraklasowych w Ostrowie  jest mocno wątpliwa.

Zarząd Klubu Sportowego Stal oświadcza, że za wniosek licencyjny odpowiada Zarząd BM SLAM STAL SA, którego Klub Stal nie jest udziałowcem i nie ma swojego przedstawiciela we władzach Spółki. BM SLAM STAL SA nie przeprowadziła procedur zgodnych z wymaganiami zawodowej ligi PLK SA.

Stal w ostatnich latach prowadziła rozgrywki rozliczając każdy sezon z zawodnikami, kontrahentami, składając wnioski licencyjne, które nigdy nie były odrzucone z przyczyn proceduralnych. Klub do tej pory cieszył się bardzo dobrą opinią w Polsce wśród zawodników, władz ligi  i zaniepokojony jest chęcią przerzucenia na nas odpowiedzialności za porażkę. Podjęta przez nas wspólna decyzja o przystąpieniu do procesu licencyjnego PLK SA do gry w ekstraklasie  miała spowodować dalszy rozwój koszykówki w naszym mieście. Klub przekazując prawo do gry w ekstraklasie ufał, że Spółka, która to prawo przejmie będzie działała   na tym samym poziomie odpowiedzialności za rozwój tej dyscypliny jak Klub, który w ciągu 6 lat od upadku SSA Ostrów awansował do ekstraklasy. Klub od wielu lat udowadnia jak bardzo zależy mu na rozwoju  ostrowskiej koszykówki i sugestie jakoby nie był zainteresowany udziałem w rozgrywkach ekstraklasowych jest zupełnie nieuzasadnione.

Zarząd Klubu Sportowego Stal


 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BM SLAM STAL S.A. Ostrów Wielkopolski, 29 lipca 2015 r.

Dokładnie 28 lipca br.,  odbyło się posiedzenie Zarządu BM SLAM STAL SA. w sprawie oceny możliwości dalszej współpracy z KS Stal oraz w sprawie procesu licencyjnego.

W związku z powyższym chcemy przekazać następujące informację.

W dniu 14 lipca 2015r. wspólnicy BM Slam sp z o.o. podjęli decyzję o zawiązaniu spółki akcyjnej celem umożliwienia występów drużyny koszykówki męskiej w ekstraklasie. W tym okresie  ani Zarząd BM SLAM sp z o.o ani Zarząd BM SLAM STAL SA nie posiadał żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek długów KS STAL Ostrów które należałoby przejąć w związku przejęciem praw do występów w ekstraklasie.

W dniu 22 lipca 2015r. na spotkaniu Zarządu BM SLAM STAL SA I KS STAL Zarząd BM SLAM został poinformowany o zadłużeniu KS STAL wobec zawodników i trenera na kwotę ok 61.000 zł (premie)  oraz o konieczności przejęcia tych długów w procesie licencyjnym. Zdaniem Zarządu BM SLAM STAL SA , KS STAL wykazał się daleko posuniętą nieodpowiedzialnością nie informując o tym fakcie wcześniej.  Jednakże z uwagi na zaawansowany proces licencyjny i mocno już rozbudzone oczekiwania środowiska związanego z koszykówką w tym kibiców, zawodników oraz działaczy podjęto decyzję o kontynuowaniu procesu licencyjnego i w związku z tym podjęto decyzję o przejęciu długów związanych z wypłatą premii dla zawodników i trenera.  Decyzja to była jednak uwarunkowana  wyłącznością dysponowania  hali w zamian za opłaty mediów. Inne długi miały być spłacone przez KS STAL do dnia 24 lipca 2015  do godz. 16.00 tj do terminu  w którym władze PLK wyznaczyły jako dzień przekazania brakujących dokumentów niezbędnych w procesie licencyjnym czyli między innymi  przekazania dokumentu stwierdzającego  przejęcie  długu   KS STAL  przez BM SLAM SA.

Z uwagi na obawy BM SLAM STAL SA  o możliwości późniejszego ujawnienia innych długów KS STAL ,Zarząd BM SLAM STAL SA  zwrócił się o aktualne zestawienie zobowiązań Stali na dzień 22 lipca 2015r. , które jednak do dnia dzisiejszego nie zostało spółce przekazane.

Na spotkaniu tym ustalono również, że z uwagi na istniejący dług Kubu Sportowego Stal przejmujący ten dług  BM SLAM STAL SA uzyska wyłączność dysponowania  halą sportową przy ul. Kusocińskiego w zamian za opłaty  w sezonie 2015/2016 celem umożliwienia występów drużynie koszykówki w ekstraklasie.  Podstawą tych ustaleń stała się konieczność zapłacenia  w ciągu roku długów STALI w wysokości  61.000 zł. Ponadto wpływ na takie rozwiązanie miały  również docierające do Zarządu BM SLAM STAL SA informacje, iż z uwagi na istnienie długów KS STAL Ostrów  z tytułu niezapłaconej energii w wysokości ok 70.000 zł może dojść do niekontrolowanego odcięcia energii elektrycznej przez dostawców i tym samym uniemożliwienie prowadzenia rozgrywek. Chcąc temu zapobiec ustalono, że w zamian za wyłączność w dysponowaniu halą sportową, BM SLAM STAL SA przejmie na siebie ciężar utrzymania tej hali w tym opłatę za wszelkie media.

Nie można  również zapominać o fakcie, iż hala z uwagi na przepisy PLK musi zostać wyremontowana i zmodernizowana , a koszt tej inwestycji szacowanej na ok 1 mln zł zamierza ponieść BM SLAM.

Dodatkowo wiedząc jak ważnym elementem jest szkolenie juniorów sekcji koszykówki   Zarząd BM SLAM STAL zaproponował pokrycie  wszystkich  kosztów użytkowania hali sportowej  związanych z  jej korzystaniem przez juniorom koszykówki KS STAL .Ponadto  Zarząd BM SLAM STAL mając na uwadze dobro lekkoatletyki  zaproponował bezpłatne używanie  „małej” hali przez  sekcje lekkoatletyki KS STAL

W dniu 24 lipca 2015r. tj w ostatnim dniu wyznaczonym przez PLK na przesłanie brakujących dokumentów przez BM SLAM STAL SA o godzinie 14:32 a więc na 1,5 godziny przed upływem wyznaczonego termin BM SLAM STAL SA otrzymało od KS STAL do podpisu porozumienie o przejęciu długów, którego treść różniła się od wcześniejszych ustaleń poczynionych przez strony, gdyż pojawiły się dodatkowo do przejęcia inne długi KS STAL niż ustalono. Ponadto wbrew wcześniejszym ustaleniom nie otrzymano pisemnego zapewnienia ze strony KS STAL o wyrażeniu zgody na  wyłączne dysponowanie halą sportową w zamian za opłatę mediów. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano ponadto zestawienia aktualnych zobowiązań KS STAL   oraz pisemnego oświadczenia   o nieistnieniu innych długów KS STAL, które podlegałyby przejęciu  .Powyższe okoliczności spowodowały zawieszenie realizacji procesu licencyjnego i stawiają pod znakiem zapytania uczestnictwo drużyny koszykówki męskiej w ekstraklasie.   Może to niestety przekreślić wysiłki wielu osób, które zdecydowały się podjąć wyzwanie utworzenia w bardzo krótkim terminie spółki akcyjnej aby sprostać wymaganiom wskazanym w przepisach PLK i przystąpić do procesu uzyskania licencji na grę w ekstraklasie.

Reasumując Zarząd BM SLAM STAL SA  po raz kolejny już wzywa  KS STAL do bezwłocznego przekazania dokumentów , które pozwolą zakończyć proces licencyjny tj.

  1. a) porozumienia o przejęciu długów KS STAL przez  BM SLAM STAL SA o treści uzgodnionej na spotkaniu w dniu 22 lipca 2015r. tj o przejęciu wyłącznie długów wynikających z nieuregulowanych wypłat premii dla zawodników i trenera w wysokości ok 61.000 zł
  2. b) oświadczenia podpisanego przez  KS Stal  w którym Klub jednoznacznie stwierdzi, iż KS STAL nie posiada innych zobowiązań, które podlegałyby obligatoryjnemu przejęciu przez BM SLAM STAL SA niż te które wskazano powyższej oraz że Klub KS STAL w razie  późniejszego ujawnienia  zadłużenia mogącego mieć wpływ na występy w ekstraklasie  poniesie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu i ureguluje niezwłocznie  to zadłużenie.
  3. c) zapewnienia (porozumienia) o  przekazaniu BM SLAM STAL SA przez KS STAL prawa do wyłącznego dysponowania halą sportową  w sezonie 2015/2016 gdzie BM SLAM STAL SA będzie w tym okresie ponosił wszelkie koszty utrzymania tej hali.

 

Pragniemy się również odnieść do oświadczenia KS STAL z dnia 29.07.2015r. i wskazać, iż nieprawdą jest twierdzenie  iż KS STAL przesłał do BM SLAM wszelkie dokumenty, których treść była zgodna z poczynionymi ustaleniami.

Nieprawdą również jest stwierdzenie, że BM SLAM STALM SA odmówił przyjęcia pomocy przy kompletowaniu dokumentów  do wniosku licencyjnego, gdyż taka propozycja nie została złożona przez KS STAL spółce. Mało tego odczuwaliśmy i nadal odczuwamy obojętności a nawet oportunizm KS Stal  w drodze do utworzenia ekstraklasy w Ostrowie Wlkp. Jednoczenie nadmieniamy, iż wszelkie czynności podjęte  w związku ze zgłoszeniem do PLK były dokonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, czego dowodem jest przyjęcie i akceptacja formalna złożonych dokumentów przez PLK. Pragniemy również wskazać, iż w toku całego procesu licencyjnego BM SLAM STAL utrzymywała i utrzymuje stały kontakt w tym zakresie z przedstawicielami PLK.

BM SLAM STAL SA oświadcza również, iż do dnia dzisiejszego Klub nie przekazał do spółki  podpisanych umów sponsorskich. Nie rozumiemy czym kieruje się KS STAL nie przedstawiając tych umów. Zdaniem BM SLAM STAL SA świadczy to o niekompetencji KS STAL oraz potwierdzającym się brakiem zainteresowania ze strony KS STAL w tworzeniu ekstraklasy w Ostrowie Wlkp

Nieprzedstawienie umów sponsorskich wiąże się ściśle z  kwestiami budżetowymi, dlatego informujemy, iż brak tych umów spowodował, iż zaangażowanie finansowe spółki BM SLAM sp z o.o w tym zakresie wzrosło do 1.077.000,00 zł, czego dowodem są stosowne oświadczenia w dokumentach złożonych do PLK.

Także rozmowy z właścicielem gruntu za obiektem Stali  były dwukrotnie prowadzone, ale zostały one zawieszone do momentu wyjaśnienia  wszelkich kwestii z KS Stal.

Zarząd BM SLAM STAL jeszcze raz pragnie podkreślić, iż do PLK złożono wszelkie dokumenty będące w posiadaniu BM SLAM STAL SA, które zostały zweryfikowane i za treść których spółka mogła wziąć pełną odpowiedzialność.

 

OK24 29.07.2015