Sejm zajmował się zmianami w  ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt komitetu „Ratujmy Kobiety” został odrzucony w pierwszym czytaniu. Do dalszych prac skierowany został natomiast projekt komitetu „Stop Aborcji”. Proponowane przepisy ustanawiają sankcję karną do 5 lat więzienia dla wszystkich uczestników aborcji, łącznie z ciężarną kobietą, również w przypadku kiedy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu oraz gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia matki.

08b822d0-db1f-4824-b8dd-0766156c4641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowania dotyczyły odrzucenia projektów ustaw. Głosowało 432 posłów, za było 154, przeciw 267, 11 posłów wstrzymało się od głosu. Tak głosowani posłowie z naszego regionu:

PiS

Jan Dziedziczak – przeciw odrzuceniu

Joanna Lichocka – przeciw odrzuceniu

Tomasz Ławniczak – przeciw odrzuceniu

Jan Mosiński – przeciw odrzuceniu

Piotr Kaleta – przeciw odrzuceniu

Kukiz ‘15

Kozłowski Jerzy – nie był obecny

PO

Mariusz Witczak – za odrzuceniem

Jarosław Urbaniak – za odrzuceniem

Wojciech Ziemniak – nie był obecny

Bożena Henczyca – za odrzuceniem

.Nowoczesna

Adam Szłapka – za odrzuceniem

PSL

Andżelika Możdżanowska – za odrzuceniem

Drugi projekt zgłosił komitet „Ratujmy Kobiety”.  Zgodnie z jego zapisami aborcję bez żadnych dodatkowych obostrzeń można byłoby przeprowadzić do 12 tygodnia ciąży. Po tym terminie w mocy utrzymane w mocy zostałyby przepisy obecnej ustawy – przerwanie ciąży jest dopuszczalne gdy stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety; jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałtu).

W głosowaniu brało udział 418 posłów. Za było 230 posłów, przeciw 173, 15 wstrzymało się od głosu. Posłowie z naszego regionu głosowali tak:

PiS

Jan Dziedziczak – za odrzuceniem

Joanna Lichocka – przeciw odrzuceniu

Tomasz Ławniczak – przeciw odrzuceniu

Jan Mosiński – za odrzuceniem

Piotr Kaleta – za odrzuceniem

Kukiz ‘15

Kozłowski Jerzy – był nieobecny

PO

Mariusz Witczak – przeciw odrzuceniu

Jarosław Urbaniak – przeciw odrzuceniu

Wojciech Ziemniak – był nieobecny

Bożena Henczyca – przeciw odrzuceniu

.Nowoczesna

Adam Szłapka – przeciw odrzuceniu

PSL

Andżelika Możdżanowska – za odrzuceniem

2016-09-23 ok24.tv