Az 60 pustych mieszkań było na koniec 2014 roku w zasobach MZGM. Tematem pustych mieszkań w zasobach spółki komunalnej MZGM interesowała się radna Milena Kowalska. Z przedstawionej na jej interpelację odpowiedzi wynika, że na koniec grudnia 2013 roku pustostanów było 70, a na koniec grudnia 2014 roku 60.

A oto pełna odpowiedź na interpelacje radnej:
,,Poniżej informacja dotycząca pustostanów, będących w zasobach MZGM Sp. z o.o. na dzień:
– 31.12.2013 r. w zasobie mieszkaniowym znajdowało się 70 pustostanów – lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym:
– przygotowanych do zasiedlenia – 25 lokali
– przygotowanych do wykonania malowania ścian, sufitów, wymiany urządzeń sanitarnych – 18 lokali
– przygotowanych do przeprowadzenia generalnego remontu – 27 lokali
– 31.12.2014 r. w zasobie mieszkaniowym znajdowało się 60 pustostanów – lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym:
– przygotowanych do zasiedlenia – 10 lokali
– przygotowanych do wykonania malowania ścian, sufitów, wymiany urządzeń sanitarnych – 16 lokali
– przygotowanych do przeprowadzenia generalnego remontu – 34 lokale
Jednocześnie należy nadmienić, że Spółka MZGM Sp. z o.o. przekazała do Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu lokale, przygotowane do  zasiedlenia w liczbie:
– 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. – 70 lokali
– 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. – 67 lokali
Spółka wykonuje w pierwszej kolejności remonty lokali, w  których konieczne jest wykonanie, wyłącznie prac związanych z malowaniem ścian, sufitów oraz wymianą urządzeń sanitarnych.

Należy nadmienić, że w ostatnich latach realizowana, na bieżąco, jest lista osób uprawnionych do zawarcia umowy na najem lokalu komunalnego. Długa lista osób oczekujących dotyczy lokali socjalnych. Ma to związek z eksmisjami lokatorów, m.in. z kamienic prywatnych, których właściciele, ustalając stawki czynszu, bardzo często sugerują się stawkami czynszu obowiązującymi w Spółce MZGM Sp. z o.o. Powoduje to, że lokatorzy kamienic, zajmujący z reguły mieszkania o dużej powierzchni, popadają w zadłużenie, którego konsekwencją jest eksmisja do lokalu socjalnego, którego obowiązek dostarczenia spoczywa na Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. W przypadku braku możliwości dostarczenia lokalu socjalnego, Miasto zobowiązane jest do wypłaty wysokich odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby eksmitowane.

Niektóre lokale zakwalifikowane do generalnego remontu, usytuowane są  w budynkach przeznaczonych, zgodnie z zapisami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2017,” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej XXIX/277/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. do zasiedlenia w ramach programu ,,dla zaradnych”.”

2015-05-26 ok24.tv