Jednogłośne absolutorium otrzymał zarząd powiatu ostrowskiego za rok 2015. Radni docenili utrzymanie dyscypliny budżetowej, spłaty zadłużenia zaciągniętego przez poprzednie władze i prowadzone inwestycje. Co godne podkreślenia, w 2015 roku powiat ostrowski pozyskał 5,4 mln złotych środków zewnętrznych. Dla porównania – miasto w tym samym czasie pozyskało 0,47 mln złotych czyli dziesięciokrotnie mniej.

– Jednogłośne absolutorium to zawsze powód do radości – powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski. – To oznacza, że radni zarówno koalicji jak i opozycji identyfikują się z działaniami powiatu. Ta idea, że zgoda buduje, znalazła swój wydźwięk właśnie w podsumowaniu 2015 roku. Myślę, że najważniejsze jest, że żadnej z dziedzin nie zaniedbaliśmy i na każdą staraliśmy się przeznaczyć określone kwoty w budżecie. Wszystko na miarę naszych możliwości. Cieszy, że poprawia się stan dróg i że znajdują się pieniądze na szpital.

W 2015 roku dochody powiatu wyniosły prawie 135 000 000 złotych, a wydatki 130 000 000.

2016-06-25 ok24.tv