Program „500 plus” jest realizowany od 2016 r. Korzystają z niego miliony Polaków. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Pod koniec ubiegłego roku w internecie pojawił się fałszywy komunikat, że świadczenie może zostać zawieszone wraz z początkiem nowego roku. Podszywający się pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oszuści uzasadnili to wzrostem kosztów spowodowanym pandemią koronawirusa.

Resort natychmiast to zdementował. – W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus. W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki na ten cel – poinformowało MRPiS.
Osoby korzystające z tego programu muszą jednak przygotować się na pewne zmiany. Chodzi o zmianę okresu rozliczeniowego, która nastąpi w przyszłym roku.

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do 500 plus, trwa do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że świadczenie 500 plus – w oparciu o wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostało przyznane właśnie do 31 maja 2021 r.

– Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r. będzie złożenie wniosku – zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus trzeba będzie złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która taki wniosek składa. Chodzi tu o urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń), która zajmuje się wypłatą 500 plus na danym terenie.
* za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

* przez bankowość elektroniczną,

* w portalu PUE ZUS.