Koła Gospodyń Wiejskich z Biskupic Ołobocznych ma już pół wieku. Gospodynie świętowały jubileusz w znakomitym towarzystwie. Byli: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski, radni powiatu ostrowskiego Michał Ciupka i Mirosław Nowacki a także delegacje m.in. Rady Sołeckiej wsi, Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium działającego na terenie miejscowości.
Czasy się zmieniają, jednak gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich działają w czynie społecznym dla społeczności lokalnej do dnia dzisiejszego. Dzięki ich pomocy możemy kosztować wyśmienite smakołyki podczas różnych uroczystości, festynów i dożynek – powiedział poseł Tomasz Ławniczak. W 2018 roku została przegłosowana ustawa, dzięki której Koła Gospodyń Wiejskich mogą pozyskiwać dofinansowania, a co najważniejsze mieć osobowość prawną. Organizacja z Biskupic Ołobocznych skorzystała z tego przywileju i dzisiaj możemy się spotkać na tak pięknej biesiadzie. Kobiety z Biskupic Ołobocznych dbają o zwyczaje i pielęgnują tradycję już 50 lat. Za to piękno przekazywane z pokolenia na pokolenie dziękuję i życzę kolejnych jubileuszy – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.
Koło zostało założone w 1969 roku. Jego pierwszą przewodniczącą była gospodyni Helena Jeżewska. Obecnie funkcję tę od 35 lat sprawuje Henryka Szymczak, a organizacja liczy 60 członkiń, w tym 10 honorowych działaczek. Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym paniom rozdano podziękowania za wkład włożony w rozwój społeczności.