Młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej, podinspektor w Biurze Prasowym i Relacji Społecznych i dwa stanowiska podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami – konkursy na tych pięć stanowisk ogłosił Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas na składanie papierów jest odpowiednio 22, 25 i 29 maja 2015r. To kolejne konkursy na wolne stanowiska urzędnicze. W kwietniu ogłoszone były konkursy na  jedno wolne miejsce w Biurze Prasowym i Relacji Społecznych, jedno wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu, stanowisko podinspektora w Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz trzy wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansowym.

Do kwietnia br. do czasu konkursów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim wraz z dwoma zastępcami, asystentem i doradcą – bez konkursu – zatrudnionych zostało 11 osób.

Więcej o konkursach na stronach BIP Urzędu Miejskiego w zakładce oferty pracy.

2015-05-21, ok24.tv