Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zachęca do brania pożyczek. Fundacja pozyskała 5 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 10 do 250 tysięcy złotych. Pożyczka udzielana jest na najkorzystniejszych jak do tej pory warunkach. Także dla firm, które dopiero zaczynają funkcjnować na rynku.

Pieniądze pochodzą z inicjatywy Jeremie. Oprocentowanie pożyczki w skali roku to 1% i jest niezmienne przez cały okres jej spłaty. Firmy mogą ubiegać się o kwotę od 10 do 250 tysięcy złotych.

– Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, czyli 5 lat. O pożyczkę mogą ubiegać się firmy typu start up, czyli takie, które działają mniej niż 24 miesiące – mówi Zuzanna Szczudlik, p.o. prezesa rady Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. –  Pieniądze w ramach pożyczki przeznaczone są na finansowanie działalności gospodarczej, w tym budowę, rozbudowę i poszerzenie tej działalności, w szczególności na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, na zakup wyposażenia, narzędzi, urządzeń, a także środków transportu, które są niezbędne do prowadzenia takiej działalności. Dostosowanie przedsiębiorstwa do różnych standardów, w tym standardów unijnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju tego przedsiębiorstwa – dodaje.

Wkład własny przedsiębiorcy to 20% pożyczanej kwoty. Pożyczka nie może być przeznaczona na pokrywanie kosztów bieżących firmy oraz spłatę innego zadłużenia. Informacje można uzyskać w KIP przy ul. Częstochowskiej 25.

2015-07-28 ok24.tv za faktykaliskie.pl