Miasto Ostrów Wielkopolski zabezpiecza w projekcie budżetu na 2016 rok kwotę 450 tysięcy złotych na budowę brakującego odcinka drogi między ulicą Wylotową ( teren Miasta Ostrowa Wielkopolskiego), a realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu II etapem obwodnicy. Na sesji 30 grudnia 2015r. radni otrzymają pod głosowanie projekt uchwały, która w konsekwencji ma udzielić Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin”. Czy środki znajdą się ostatecznie w budżecie na 2015 rok okaże się po sesji budżetowej 30 grudnia 2015r. Sama obwodnica ma być gotowa do połowy 2017 roku, a ul. Wylotowa będzie zjazdem z obwodnicy do centrum Ostrowa.

Brakujący odcinek 300 metrów to tereny należące do Gminy Ostrów Wielkopolski. Temat nie jest nowy – był przedmiotem rozmów i konsultacji już w 2008 roku.

Droga2

Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego zaprojektował i dzięki pokaźnym środkom unijnym pobudował drogę ( ul. Majorka i Wylotowa), która idzie dawną ulicą Wylotową, przy wiatrakach aż do granic miasta.  To dojazd do planowanej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto pobudowało drogę do granic miasta, ponieważ dalej są tereny Gminy Ostrów Wielkopolski, a nie miasta. Teraz jednak samorząd miejski zabezpiecza kolejne środki – 450 tysięcy złotych z miejskiego budżetu.

Droga4

Już na spotkaniu z mieszkańcami ( w październiku 2008r). poruszano m.in. kwestie wykupu gruntów od właścicieli pod II etap i budowę drogi łączącej pierwszy węzeł Pruślin z miastem Ostrowem.


img_2583__srodek_mapy

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk wnioskował wówczas do GDDKiA, by to inwestor zaprojektował zjazd z obwodnicy do granic miasta. Dziś Anna Woźnica z Urzędu Gminy odpowiada w imieniu wójta Piotra Kuroszczyka: Gmina Ostrów Wielkopolski merytorycznie będzie wspierać budowę ponad 300-metrowego odcinka drogi, która ma połączyć ulicę Wylotową z obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego.

– Jako wójt Gminy Ostrów Wielkopolski deklarowałem pomoc przy inwestycji. Gmina już przystąpiła do sporządzenia nowego studium zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie grunty rolne, zostaną ujęte z przeznaczeniem pod budowę drogi. Po uchwaleniu studium będzie można zatem projektować i budować brakujący odcinek drogi przez zainteresowane strony – powiedział Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

droga3

Pytanie tylko – czy przystępowanie dopiero w  tym momencie – w 2015r. – do sporządzenia nowego planu nie jest działaniem spóźnionym. Wstępnie zakończenie budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego planowane jest na połowę 2017 roku.

2015-12-21 ok24.tv