Komputery wraz z oprogramowaniem otrzyma blisko 300 mieszkańców gminy Jarocin. Decyzja burmistrza Jarocina to efekt projektu „Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin”.

Wspomniany projekt, współfinansowany ze środków unijnych realizowany był od kwietnia 2009 do maja 2014 roku. Po jego zakończeniu Gmina Jarocin zobowiązana była utrzymać 5-letni okres trwałości, który zakończył się w maju tego roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia 300 beneficjentów programu miało użyczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym umożliwiający korzystanie z zasobów sieci Internet. Decyzją burmistrza Jarocina sprzęt ten zostanie nieodpłatnie przekazany dotychczasowym użytkownikom w formie darowizny. Osoby objęte projektem i zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem sprzętu muszą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Jarocinie do biura nr 55 na I piętrze w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Projekt „Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Łączna wartość projektu opiewała na kwotę blisko 5 mln zł. Zdecydowana większość środków – ok. 4, 8 mln zł gmina Jarocin pozyskała. Do realizacji zadania samorząd dołożył ok. 112 tys. zł.