Dyskusja z uczestnikami wyborów samorządowych z 1990 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Nasze zaproszenie przyjęli i w spotkaniu udział wzięli:

ALEKSANDRA KIERSTEIN – w 1990 roku wiceprzewodnicząca Komitetu Obywatelskiego, radna 1 kadencji samorządu. Wieloletnia radna miejska, wiceprezydent miasta, przewodnicząca Rady Miejskiej. Jeszcze do niedawna aktywna radna.

MARIAN RAK – w 1990 roku działacz związkowy NSZZ „Solidarność”, radny 1 kadencji samorządu, członek Komitetu Obywatelskiego. Dziś emeryt.

MAREK CZEMPLIK  – w 1990 radny i pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej, członek Komitetu Obywatelskiego. Dziś adwokat.

CEZARY NOWAKOWSKI  – w 1990 roku przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, radny, delegat pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu na terenie wojew. Kaliskiego. Dziś adwokat.

JERZY SÓWKA  – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego.  Dziś emeryt.