Znamy szczegóły proponowanego przez miasto montażu finansowego dla budowy nowej hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego. Prezydent miasta Beata Klimek, podczas obrad komisji, zaproponowała trzy warianty, ale z pierwszych ocen wynika, że żaden  – delikatnie mówiąc – nie zachwycił radnych. Nie zmienia to faktu, że już we wtorek radni będą głosować podczas sesji nad tymi planami – informuje Jaroslaw Wardawy w „Gazecie Ostrowskiej”.

halamiasto

Wstępna wizualizacja przyszłej hali i centrum przesiadkowego

Poniżej zaproponowane przez miasto warianty finansowania inwestycji.  Do tematu wrócimy zaplanowanej na najbliższą środę sesję rady miejskiej.

WARIANTY FINANSOWANIA INWESTYCJI PN. „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO -SPORTOWEJ PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO”

Okres realizacji inwestycji:  2018-2020, maksymalna kwota planowanej inwestycji: 30 000 000,00 zł brutto

I WARIANT – „OPTYMISTYCZNY”

Przy spełnieniu poniższych założeń:

1.           Dochodzi do sprzedaży wszystkich gruntów (głównie przy alei Słowackiego – przyp. Red.) i uzyskujemy zaplanowaną kwotę.

2.           Składamy wnioski do dwóch programów z Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a)           Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu – max. 50% wydatków kwalifikowanych;

b)           Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – do 33% wydatków kwalifikowanych max 2,5 mln zł, ale otrzymujemy dofinansowanie z jednego programu na poziomie 11 000 000,00 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

1.           Wolne środki w roku 2017            600 000,00 zł

2.           Dywidendy od spółek (2019-2020)            2 000 000,00 zł

3.           Sprzedaż gruntów            15 000 000,00 zł

4.           Dofinasowanie z MSiT    11 000 000,00 zł

5.           Likwidacja zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.”         1 523 239,00 zł

RAZEM  30 123 239,00 zł – NIE ZACIĄGAMY DŁUGU!

 

II WARIANT – „NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY”

Przy spełnieniu poniższych założeń:

1.           Dochodzi do sprzedaży wszystkich gruntów i uzyskujemy zaplanowaną kwotę.

2.           Składamy wnioski do dwóch programów z Ministerstwa Sportu i Turystyki:

c)            Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu – max. 50% wydatków kwalifikowanych;

d)           Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – do 33% wydatków kwalifikowanych max 2,5 mln zł, ale otrzymujemy dofinasowanie 2 500 000,00 zł

ŹRÓDŁA FINASOWANIA:

1.           Wolne środki w roku 2017            600 000,00 zł

2.           Dywidendy od spółek (2019-2020)            2 000 000,00 zł

3.           Sprzedaż gruntów            15 000 000,00 zł

4.           Dofinasowanie z MSiT    2 500 000,00 zł

5.           Likwidacja zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.”         1 523 239,00 zł

6.           Pomniejszamy limit możliwości (na lata 2019-2020) na zadania roczne o kwotę     376 761,00 zł

22 000 000,00 zł

7.           ZACIĄGAMY NOWY DŁUG W WYSOKOŚCI              8 000 000,00 zł

RAZEM  30 000 000,00 zł

 

III WARIANT – „PESYMISTYCZNY”

Przy spełnieniu poniższych założeń:

1.           Nie dochodzi do sprzedaży gruntów.

2.           Nie otrzymujemy dofinasowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ŹRÓDŁA FINAnSOWANIA:

1.           Wolne środki w roku 2017            600 000,00 zł

2.           Dywidendy od spółek (2019-2020)            2 000 000,00 zł

3.           Likwidacja zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.”         1 523 239,00 zł

6.           Pomniejszamy limit możliwości (na lata  2019-2020) na zadania roczne o kwotę    1 176 761,00 zł

5 300 000,00 zł

7.           ZACIĄGAMY NOWY DŁUG W WYSOKOŚCI              24 700 000,00 zł

RAZEM  30 000 000,00 zł

*Przedstawione poniżej warianty nie uwzględniają możliwości odliczenia podatku VAT.

2018-01-26 ok24.tv za gazetaostrowska.pl